fbpx

Laboratorium bestilling

DNA test
DNA test

OBH-Gruppens DNA test

Anvendes ved mistanke om skimmelsvamp, hvor der symptomer, men ikke synlig skimmelforekomst. Når du bestiller DNA test får du et testkit med vejledning tilsendt. Testen indsendes til vores bygningslaboratorium, som laver en rapport med analyseresultatet.
Mycometertest
mycometer

Mycometertest

Mycometertesten anvendes hvor der er synlige tegn på fugtskader eller skimmelsvamp. Testen er enzymbaseret (skimmelsvampspecifikt enzym), og angiver styrken af skimmelvæksten. Når du bestiller Mycometertest får du et testkit med vejledning tilsendt. Testen indsendes til vores bygningslaboratorium, som laver en rapport med analyseresultatet.

 

Aftryksplader
aftryksplader

Aftryksplader

Bruges ved synlig skimmelsvamp. Aftryksplader bruges til at artsbestemme svampen, med henblik på at bestemme typen af vandskade, omfangsbestemmelse af skaden og til kvalitetssikring af afrensning. Når prøven er indsendt til vores bygningslaboratorium dyrkes de i 2 uger, hvorefter der laves en rapport med analyseresultatet.

 

Asbestanalyse
Asbest

Asbestanalyse

Få tilsendt prøveposer fra bygningslaboratoriet til indsamling af materiale prøver. Prøverne indsendes til vores bygningslaboratorium, som laver en rapport med analyseresultatet.

 

Dine adresse oplysninger
Kender du OBH-Gruppen?
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk