fbpx

Akustikmåling

Der stilles krav til dokumentation og akustikmåling ifølge Bygningsreglementet, og vi leverer den krævede myndighedsdokumentation. Men akustikmåling kan også være relevant i byggerier ud over myndighedskravene.
akustikStøj behøver ikke være specielt høj, før påvirkningen på mennesker er generende. Selv lave støjniveauer kan virke trættende, give hovedpine og være medvirkende til udvikling af stress.

Vi udfører typisk akustikmålinger  ved:

  • Miljøgodkendelse
  • Støjkortlægning
  • Støjdæmpning
  • Lydeeffekt jf. maskindirektivet
  • Byggetilladelse
  • Kontrol af krav til gældende regler jf. bygningsreglementet (fx. trinlyd og luftlydsisolation)

 

Myndighedskrav til støjmålinger og akustik

Kommunerne stiller krav om bygningsakustiske målinger i forbindelse med nyt byggeri i henhold til Bygningsreglementet.
Arbejdstilsynet kræver måling af medarbejdernes støjbelastning på arbejdssteder i henhold til Arbejdsmiljøloven.


Udover myndighedskrævede målinger foretager vi typisk kontrol af støj, f.eks. fra indkøbte maskiner, for at sikre, at de ikke støjer mere end specificeret fra leverandøren.
Vi arbejder også med dæmpning af støj og forbedring af akustik på arbejdspladser og i bygninger.

Akustikmåling og støj

Erfaring, akustikmåleudstyr og avanceret software sikrer, at vi kan levere en hurtig og effektiv afdækning af støjproblemer og relaterede parametre: efterklangstid, dæmpning, lydtryk mv., der vedrører arbejdspladser og bygninger.

Vores store erfaring gør os i stand til at bidrage med effektiv afdækning og problemløsning med støj og akustik. Vi er kvalificeret til støjmåling og udarbejdelsen af rappporter over støjmålinger som dokumentation til myndighederne.

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt arbejdsmiljø

Bent Bukh 01
Bent bukh
Fagleder, arbejdsmiljø

7678 4956
2726 4792
bbu@obh-Gruppen.dk

 

Jytte Vestergaard Jensen
Jytte Vestergaard Jensen
Miljørådgiver

7678 4584
2726 4584
jvj@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører