fbpx

Asbestundersøgelse

asbestAsbestundersøgelse 

Har du mistanke om asbest, så skal du bestille en asbestundersøgelse. Vi tilbyder i OBH-Gruppen en asbestundersøgelse, hvor vi byggeteknisk laver en asbestundersøgelse og vurdering af bygningers og byggematerialers indhold for asbest og undersøgelse af materialeprøver på eget laboratorium.

 

I en asbestundersøgelse har vi som rådgivende ingeniører både den byggetekniske ekspertise, den biologiske viden med eget laboratorium og som autoriseret arbejdsmiljørådgiver de nødvendige kompetencer til en helhedsrådgivning, så vi kan hjælpe dig hele vejen og på forskellige stadier ved en asbestundersøgelse.

 

Vores helhedsrådgivning og asbestundersøgelse omfatter i hovedområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Asbestregistrering
 • Asbestrådgivning ved renoveringsprojekt
 • Asbestsanering
 • Asbestanalyse
 • Indeklima
 • Ingeniørrådgivning
 • Risikovurdering

 

Asbestundersøgelse vi tilbyder følgende ydelser:

 • Arbejdsmiljørisikovurdering for asbest på arbejdspladsen.
 • Asbestundersøgelse for asbest, herunder materialeprøver og analyse på eget laboratorium.
 • Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse for asbestundersøgelse.
 • Planlægning og styring af asbestsanering og asbestforsegling.
 • Udarbejdelse af handlingsplan for asbestsanering og asbestforsegling.
 • Handlingsplaner for registrering af ejendomme og bygningsdele for større bygherrer.
 • Bygnings- og registreringsrapport angivelse af asbestholdige bygningsdele og installationer.
 • Arbejdsmiljø forholdsregler for ophold i asbestsanerede ejendomme.
 • Sikkerhedskoordinering under asbestsanering.
 • Udbudsmaterialer for asbestsanering, asbestundersøgelser og asbestregistrering.
 • Projektledelse under asbestsanering.
 • Arbejdsmiljørådgivning ved påbud fra arbejdstilsynet
 • Rådgivning om asbest for arbejdsgivere, bygherrer, andre rådgivere, entreprenører og medarbejdere og organisationer.

 

Generelt om asbest:

De gældende regler fra 1986 på asbestområdet fastslår, at ansvaret for at registrere og sikre mod asbestholdige materialer på f.eks. en virksomhed eller i en idrætshal påhviler arbejdsgiveren. Siden 2004 har det også været arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en særlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale.

Læs mere...

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører