Brandrådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning inden for funktionsbaseret brandprojektering eller brandrådgivning efter gældende detailbaserede brandkrav. For at kunne vælge den optimale løsningsmodel til et nybyggeri, til- eller ombygning, er det vigtigt at inddrage en professionel brandrådgiver i projektets tidlige fase. Parametre som indretning, konstruktionsdesign, økonomi og ikke mindst sikkerhed optimeres ved den rigtige løsning

brandraadgivning

Funktionsbaserede brandkrav

Ved indførslen af funktionsbaserede brandkrav er det blevet muligt at opføre bygninger med større arkitektonisk frihedsgrad. Hvor brandkravene i mange år har været med til at forme vores bygninger, er det nu muligt at dokumentere sikkerheden for det aktuelle bygningsdesign – eksempelvis inden for personsikkerhed og bærende konstruktioner.

Der er således ikke tale om lempelser eller skærpelser, men derimod nye muligheder for bygningers indretning og anvendelse.

Brandkrav gælder også eksisterende bygninger

Den øgede fleksibilitet, der nu er indeholdt i lovgivningen, kan imødekommes ved at brandsikkerheden i bygningen eftervises ved en brandteknisk dimensionering.

Vi tilbyder brandrådgivning inden for følgende områder

Den øgede fleksibilitet, der nu er indeholdt i lovgivningen, kan imødekommes ved at brandsikkerheden i bygningen eftervises ved en brandteknisk dimensionering. 

  • Brandteknisk rådgivning i forbindelse med design af nye bygninger og ved ombygninger
  • Udarbejdelse af brandstrategirapporter
  • Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, herunder analyser af brandforløb ved CFD- røggassimuleringer og eftervisning af personsikkerhed ved evakueringsberegninger
  • Sagkyndig erklæring (3. parts kontrol) vedr. den brandtekniske dokumentation jfr. BR10 Kap. 1.3.2 stk. 4
  • Udarbejdelse af brandplaner, samt drifts- og vedligeholdelsesplaner
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - ingeniørrådgivning

Martin Kirk Nielsen 02
Martin Kirk Nielsen
Produktions- og souschef

7678 4559
2726 4559
mkn@obh-Gruppen.dk

 

Rasmus Steensbro
Rasmus Steensbro
Brandingeniør

7678 4532
2232 8777
rst@obh-Gruppen.dk

 

trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører

 
 

Vi bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websiden fungerer. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem Om cookies.

Jeg accepterer cookies