fbpx

Brandrådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning inden for funktionsbaseret brandprojektering eller brandrådgivning efter gældende detailbaserede brandkrav. For at kunne vælge den optimale løsningsmodel til et nybyggeri, til- eller ombygning, er det vigtigt at inddrage en professionel brandrådgiver i projektets tidlige fase. Parametre som indretning, konstruktionsdesign, økonomi og ikke mindst sikkerhed optimeres ved den rigtige løsning

brandraadgivning

Funktionsbaserede brandkrav

Ved indførslen af funktionsbaserede brandkrav er det blevet muligt at opføre bygninger med større arkitektonisk frihedsgrad. Hvor brandkravene i mange år har været med til at forme vores bygninger, er det nu muligt at dokumentere sikkerheden for det aktuelle bygningsdesign – eksempelvis inden for personsikkerhed og bærende konstruktioner.

Der er således ikke tale om lempelser eller skærpelser, men derimod nye muligheder for bygningers indretning og anvendelse.

Brandkrav gælder også eksisterende bygninger

Den øgede fleksibilitet, der nu er indeholdt i lovgivningen, kan imødekommes ved at brandsikkerheden i bygningen eftervises ved en brandteknisk dimensionering.

Vi tilbyder brandrådgivning inden for følgende områder

Den øgede fleksibilitet, der nu er indeholdt i lovgivningen, kan imødekommes ved at brandsikkerheden i bygningen eftervises ved en brandteknisk dimensionering. 

  • Brandteknisk rådgivning i forbindelse med design af nye bygninger og ved ombygninger
  • Udarbejdelse af brandstrategirapporter
  • Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, herunder analyser af brandforløb ved CFD- røggassimuleringer og eftervisning af personsikkerhed ved evakueringsberegninger
  • Sagkyndig erklæring (3. parts kontrol) vedr. den brandtekniske dokumentation jfr. BR10 Kap. 1.3.2 stk. 4
  • Udarbejdelse af brandplaner, samt drifts- og vedligeholdelsesplaner
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - ingeniørrådgivning

Carsten Gregersen 02
Carsten Gregersen
Salgsdirektør

7678 4555
2726 4555
cgr@obh-Gruppen.dk

 

Per Skovrup 01
Per Skovrup
Regionschef

7678 4557
2726 4557
psk@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører