fbpx

Byggeledelse

Byggepladsledelse er en naturlig del af vore ingeniørrådgivning. Effektiv byggeledelse er afgørende for kvaliteten af byggeriet og af selve byggeprocessen. Vi varetager byggepladsledelse af såvel store som små opgaver med tidsplaner, byggepladsplaner og sikkerhedsplaner.

Byggeledelse involverer løbende tilsyn med byggeriet i alle stadier. Der afholdes byggemøder, hvor byggeriets stade, tidsplan, kvalitet, eventuelle ændringer, eventuelle tvister og økonomistatus gennemgås med alle de involverede parter.

Byggeriet afsluttes med aflevering, hvor OBH Rådg. Ingeniører A/S gennemgår byggeriet for fejl og mangler og sørger for:

  • Frist for udbedring
  • Slutkontrol
  • Frigivelse af tilbageholdte beløb
  • 1-års gennemgang
  • Frigivelse af garantier
  • Endeligt byggeregnskab
  • Indhentning af kvalitetssikringsdokumenter
  • Indhentning af drift- og vedligeholdelses-dokumenter
  • 5-års gennemgang

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører