fbpx

Konstruktioner og statiske beregninger

Statiske beregninger er kort fortalt beregninger, som dokumenterer om byggeriets konstruktioner kan holde.

Enhver nybygning, tilbygning eller ombygning kræver en statisk vurdering eller statiske beregninger jf. bygningsreglementet.

Statiske beregninger skal anvendes ved ansøgning om byggetilladelse hos kommunen og som dokumentation for, at bygningen til enhver tid opfylder gældende norm- og lovkrav. Statiske beregninger er en dimensionering og eftervisning af en bygnings bæreevne og modstandsdygtighed overfor belastninger som vind, sne, personlast, trafiklast mm.

Vi udfører statiske beregninger og sikrer at byggeriet overholder samtlige de gældende norm- og lovkrav. Vi sørger for den nødvendige dokumentation til brug overfor myndigheder i.f.m. godkendelser og byggetilladelser samt til brug på byggepladsen.

I den statiske beregning af en bygning eftervises både enkeltelementer som fundamenter, facader, etagedæk, bjælker, søjler og tagværk, samt hele bygningens stabilitet og forankring for vindpåvirkninger.

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - ingeniørrådgivning

Carsten Gregersen 02
Carsten Gregersen
Salgsdirektør

7678 4555
2726 4555
cgr@obh-Gruppen.dk

 

Per Skovrup 01
Per Skovrup
Regionschef

7678 4557
2726 4557
psk@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører