fbpx

Boligrenovering

OBH Rådg. Ingeniører rådgiver og udvikler strategier for renovering, drift og vedligeholdelse.

Vi har stor erfaring med at udarbejde programmer for bygningers drift og vedligehold, tilpasset bygningens udformning og anvendelse.

Ingeniørteknisk viden har stor betydning for renovering, fordi det er meget vigtigt at vælge de bedst egnede materialer, konstruktioner og installationer - både i forhold til det bestående, og i forhold til den fremtidige vedligeholdelse og det fremtidige ressourceforbrug.

I OBH Rådg. Ingeniører er vores udgangspunkt en konstatering af bygningens tilstand. Derfra anskuer vi renovering, drift og vedligehold ud fra en vedligeholdelsescyklus, som danner udgangspunkt for de beslutninger, der skal tages således, at vedligeholdelsesindsatsen sker i forhold til et reelt behov.

Vedligeholdelsesplaner skal løbende evalueres, således at der efter hvert vedligeholdelsesarbejde indsamles nye relevante vedligeholdelsesdata, der bruges ved videre dokumentering af bygningens tilstand.

Det er naturligt at:

 • Bygningsdele bliver gradvist nedbrudt
 • Der forekommer slid på Installationer, der dagligt er i brug


Det er en naturlig følgevirkning at:

 • Ressourceknaphed - og dermed stigende priser - fordyrer driften af både nyere og ældre bygninger.

 

 • Vi har dokumenterede erfaring for at:
 • Foranstaltninger som renovering, drift og vedligehold hurtigt tjener sig hjem, når opgaven gribes rigtigt an.


Vi kan derfor konkludere at:

 • Investeringer i renovering, drift og vedligehold er udtryk for fornuftig planlægning.


Planlagt renovering, drift og vedligehold betyder bl.a.:

 • Længere levetid for byggematerialer
 • Højere standard – hvad enten det drejer sig om boliger eller erhvervsvirksomheder
 • Bevarelse af værdier
 • Tilfredse beboere og brugere = menneskeligt velbefindende
 • Reduceret ressourceforbrug
 • Bedre indeklima og -miljø, og dermed bedre komfort


Hovsa renovering, drift og vedligehold betyder bl.a.:

 • Kortere levetid for byggematerialer
 • Lavere standard – hvad enten det drejer sig om boliger eller erhvervsvirksomheder
 • Tab af værdier
 • Utilfredse beboere og brugere = mindre menneskelig trivsel
 • Større ressourceforbrug
 • Dårligere indeklima og -miljø


OBH Rådg. Ingeniører tilbyder som teknisk rådgivning:

 • Tilrettelægge og gennemføre renoveringsprojekter - gerne i samarbejde med lokale driftsansvarlige, teknikere og brugere
 • Udarbejde drift- og vedligeholdelsesprogrammer for bygninger og installationer
 • Opfølge og ajourføre drift- og vedligeholdelsesprogrammer
 • Udarbejde energirapporter med forslag til energibesparende foranstaltninger
 • Udarbejde indeklimaanalyser med forslag til indeklimaforbedringer
 • Udarbejde ELO-rapporter (ELO = varmekonsulent)
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - ingeniørrådgivning

Carsten Gregersen 02
Carsten Gregersen
Salgsdirektør

7678 4555
2726 4555
cgr@obh-Gruppen.dk

 

Per Skovrup 01
Per Skovrup
Regionschef

7678 4557
2726 4557
psk@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører