fbpx

Byggeteknisk rapport

I OBH-Gruppen tilbyder vi boligforeninger at udarbejde en byggeteknisk rapport. En byggeteknisk rapport fra OBH-Gruppen har til formål at beskrive bygningernes nuværende tilstand, og der tages hensyn til ejendomme af samme alder.

En byggeteknisk rapport indeholder bygningsskader, beskrivelse af bygningens tilstand, årsagsbestemmelser, udredningsopgaver samt uvildig rådgivning i forbindelse med skadesager eller som forebyggende rådgivning, inden skaden er sket.

Vores ingeniører og rådgivere i OBH-Gruppen er specialiserede inden for fagspecifikke områder, men har alle en bred byggeteknisk indsigt. Ved pludselige skader kan det være vigtigt med en hurtig afklaring af, hvorvidt konstruktionerne kan bibeholdes og genanvendes, samt i hvilket omfang udbedring og afhjælpning er nødvendigt.

En byggeteknisk rapport og skadesudredning starter med en sags gennemgang og en besigtigelse, hvor der evt. indsamles materiale til analyse på vores laboratorium, samt foretages observationer og målinger, som efterfølgende vil ligge til grund for en byggeteknisk rapport.

Hvad kan vi i OBH-Gruppen hjælpe dig med?

 • Udredning af bygningsskader.
 • Tilstandsvurdering af skadede områder (fugt, brand, sætning/fysisk skade).
 • Opsyn og måling f.eks. fugt og dokumentationsmålinger.
 • Kvalitetskontrol i udførelsesfasen.
 • Udarbejdelse af udbedringsforslag.

Miljøundersøgelser af bygninger for indhold af:


 • PCB
 • Miljøundersøgelser med bly og andre tungmetaller
 • Klorparaffiner
 • Asbest
 • Skimmelsvamp
 • Trænedbrydende svampe
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt drift og vedligehold

Niels Pedersen 01
Niels Pedersen
Fagleder Design

7678 4655
2726 4655
npe@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører