fbpx

Drift og vedligeholdelsesplan


Regelmæssig vedligeholdelse af bygninger medvirker til at forebygge skader og bevare bygningernes kvalitet og værdi. En drift og vedligeholdelsesplan er derfor et centralt element i forbindelse med drift af bygninger og danner grundlag for planlægning af langsigtede drifts- og vedligeholdsbudgetter.

Drift og vedligeholdelsesplan undgå dyre "hovsa-løsninger" 

Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at vedligeholde efterhånden som problemer og fejl opstår. Med en vedligeholdelsesplan er man bl.a. sikker på at skader og slitage udbedres inden der opstår følgeskader på andre bygningsdele.

En drift- og vedligeholdelsesplan tager udgangspunkt i bygningernes aktuelle tilstand, og der foretages en samlet vurdering, hvor økonomi og rentabilitet prioriteres med størst muligt udbytte.

Vi tilbyder en drift og vedligeholdelsesplan indenfor:

  • Bygninger
  • Installationer
  • Udvendige anlæg

Drift og vedligeholdelsesplan indeholder:

  • Gennemgang af bygninger, så deres vedligeholdelsesstandard og bygningsmæssige værdi beskrives.
  • Skematisk opstilling af diverse fakta omkring ejendommen.
  • Vedligeholdelses- og forbedringsprogrammer løbende over 5, 10 eller 15 år, der giver mulighed for at opstille et langsigtet budget.

Ved udarbejdelsen af en drift og vedligeholdelsesplan indgår teknikere med speciale i det bygningsmæssige, VVS-installationer, ventilation og el-teknik, alt efter bygningernes udformning og anvendelse.

Opfølgning - Drift og vedligehold:

  • Projektering
  • Udbud og licitering
  • Tilsyn og aflevering

Eller som ingeniør og konsulent for egen administration.

Landsdækkende drift og vedligeholdelse service 

OBH-Gruppen er et rådgivende ingeniørfirma, som yder service og rådgivning indenfor bl.a. energi, indeklima og drift og vedligehold. Vi har et stort erfaringsgrundlag som en af landets største udbydere af energimærkning af bygninger samt drift og vedligeholdelsesopgaver med både store og små referencer opgaver i hele landet.

Vi leverer højt kvalificeret ingeniørrådgivning og sparring med afsæt i en organisation, der på én gang rummer solid og kompetent faglig indsigt og tværfaglig nytænkning.

Vores størrelse betyder, at vi er fleksible og kan give din bygning den opmærksomhed, den fortjener. Vi lægger stor vægt på at yde en kompetent og engageret teknisk ingeniørrådgivning, og det er vigtigt for os at være en både konstruktiv og kritisk teknisk samarbejds- og sparringspartner.

Ring til os i dag
7678 4734
Eller send os en email:
kontakt@obh-gruppen.dk

 

trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører