fbpx

Energioptimering

Ved energioptimering af leje og almene boliger skal processen tænkes i helheder – teknisk, arkitektonisk, indeklimamæssigt, brugsmæssigt osv. – og her skal der øget opmærksomhed på, hvad der skal til for, at beboere og lejere bliver medspillere i processen.

Spar på ressourcerne og få økonomisk gevinst

I OBH-Gruppen rådgiver vi om effektivisering og optimering af det eksisterende energiforbrug. Vi rådgiver desuden ved nyanlæg og ombygning.

Vi kan bidrage med uddannelse af energimedarbejdere på forskellige niveauer, så der opnås en mere energieffektiv adfærd i virksomheden. Vurdering af bygningers energiforbrug og energikrævende processer indgår også i vores rådgivningspalette.

Lad os hjælpe med at analysere omfanget og synliggøre besparelserne


Såfremt der skal udvides eller bygges nyt, så lad os hjælpe med at finde de mest optimale løsninger, så energiforbruget bliver lavest muligt.

Med udgangspunkt i ejendommens energimærke, kan du få adgang til OBH-Gruppens energiportal, hvor du kan få et overblik over, hvad der bedst kan betale sig, og hvad der ikke kan betale sig at gøre noget ved.

Sidegevinsten ved energioptimering er bedre komfort og indeklima samt økonomisk gevinst.

Lad OBH-Gruppens energieksperter analysere dine ejendomme, herunder dit eksisterende energimærke. Analyserne samles i en energirapport inkl. prioriteret liste med potentielle energibesparelser.

Vi kan realisere energibesparelserne i form af et ingeniørprojekt, udbud, fagtilsyn og byggeledelse til den endelige aflevering.
Bureau Veritas logo

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører