Myndighedspakken / Bygningsreglementet

Myndighedspakken er dokumentationsmålinger i henhold til bygningsreglementet og er et krav ved nybyggeri.

OBH-Gruppen er godkendt til at udføre alle dokumentationsmålinger og beregninger i henhold til bygningsreglementet.


Ved at samle alle dokumentationsmålinger hos OBH-Gruppen opnår du følgende fordele:

 • en leverandør
 • et samlet tilbud på alle dokumentationsmålinger

I byggetilladelsen kan der bl.a. stilles krav om:

 • Måling af lydforhold
 • Måling af lufttæthed
 • Energimærkning
 • Måling af fugtindhold i konstruktioner og materialer
 • BSim beregning af temperaturforhold i særligt udsatte rum
 • Måling af CO2 niveau i kontorer, skoler og institutioner{/obh_boks}
LYDFORHOLD

Afhængig af anvendelsestype kan der stilles krav om måling af:

 • Luftlydisolation
 • Trinlyd
 • Støj fra tekniske installationer
 • Indendørs støj fra trafik
 • Efterklangstid

LUFTTÆTHED

Kravet til bygningers tæthed i BR10 er 1,5 l/s pr.m² ved 50 Pa over-/undertryk.
For byggeri opført efter bygningsklasse 2015 og 2020 er der skærpede krav til klimaskærmens tæthed, på henholdsvis 1,0 l/s m² og 0,5 l/s m².

ENERGIMÆRKNING
Alle nye opvarmede bygninger skal have et energimærke inden ibrugtagning. Energimærket fortæller om bygningens energiklasse og dermed det forventede energiforbrug.

FUGTINDHOLD
I forbindelse med fugtfølsomt byggeri kan der stilles krav om fugtmålinger udført af en fugtsagkyndig. Målingerne foretages løbende i byggeriets udførelsesfase. Målingerne dokumenteres og vurderes i forhold til tidsplan og udtørringsmetoder.

TEMPERATURFORHOLD OM SOMMEREN
For byggeri opført efter lavenergiklasserne 2015 og 2020 kan der stilles krav om BSim beregninger af temperaturforholdene i særligt udsatte rum.

MAKSIMALT INDHOLD AF CO2
For byggeri opført efter lavenergiklasserne 2015 og 2020 kan der stilles krav om dokumentation af CO2-niveau i kontorer, skoler og institutioner.

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - Blowerdoor

Jimmi Skovgaard Hansen
Jimmi Skovgaard Hansen
Produktionschef

7020 1232

 

trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører

 
 

Vi bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websiden fungerer. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem Om cookies.

Jeg accepterer cookies