fbpx

Myndighedspakken / Bygningsreglementet

Myndighedspakken er dokumentationsmålinger i henhold til bygningsreglementet og er et krav ved nybyggeri.

OBH-Gruppen er godkendt til at udføre alle dokumentationsmålinger og beregninger i henhold til bygningsreglementet.


Ved at samle alle dokumentationsmålinger hos OBH-Gruppen opnår du følgende fordele:

 • en leverandør
 • et samlet tilbud på alle dokumentationsmålinger

I byggetilladelsen kan der bl.a. stilles krav om:

 • Måling af lydforhold
 • Måling af lufttæthed
 • Energimærkning
 • Måling af fugtindhold i konstruktioner og materialer
 • BSim beregning af temperaturforhold i særligt udsatte rum
 • Måling af CO2 niveau i kontorer, skoler og institutioner{/obh_boks}
LYDFORHOLD

Afhængig af anvendelsestype kan der stilles krav om måling af:

 • Luftlydisolation
 • Trinlyd
 • Støj fra tekniske installationer
 • Indendørs støj fra trafik
 • Efterklangstid

LUFTTÆTHED

Kravet til bygningers tæthed i BR10 er 1,5 l/s pr.m² ved 50 Pa over-/undertryk.
For byggeri opført efter bygningsklasse 2015 og 2020 er der skærpede krav til klimaskærmens tæthed, på henholdsvis 1,0 l/s m² og 0,5 l/s m².

ENERGIMÆRKNING
Alle nye opvarmede bygninger skal have et energimærke inden ibrugtagning. Energimærket fortæller om bygningens energiklasse og dermed det forventede energiforbrug.

FUGTINDHOLD
I forbindelse med fugtfølsomt byggeri kan der stilles krav om fugtmålinger udført af en fugtsagkyndig. Målingerne foretages løbende i byggeriets udførelsesfase. Målingerne dokumenteres og vurderes i forhold til tidsplan og udtørringsmetoder.

TEMPERATURFORHOLD OM SOMMEREN
For byggeri opført efter lavenergiklasserne 2015 og 2020 kan der stilles krav om BSim beregninger af temperaturforholdene i særligt udsatte rum.

MAKSIMALT INDHOLD AF CO2
For byggeri opført efter lavenergiklasserne 2015 og 2020 kan der stilles krav om dokumentation af CO2-niveau i kontorer, skoler og institutioner.

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - Blowerdoor

Jimmi Skovgaard Hansen
Jimmi Skovgaard Hansen
Produktionschef

7020 1232

 

trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører