fbpx

Syn og skøn


OBH-Gruppens rådgivning og tekniske bistand bruges ofte I forbindelse med retslige tvister m.v. for de danske domstole og voldgiftsinstanser.

Som syn og skønsmand udpeges vi af voldgiftsretten eller af parterne i fællesskab. Vi tilbyder i den forbindelse en teknisk sagkyndig med stor erfaring og høj bygningsteknisk faglighed.

En syn og skønsmandsydelser i OBH:

  • Frivilligt syn og skøn, hvor syn og skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.
  • Syn og skøn, hvor syn og skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling.
  • Besigtigelse af bygningen ved syn og skønsmanden med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.

Vi har som syn og skønsmand i OBH-Gruppen følgende kompetencer til rådighed:

  • Bygningsingeniører
  • Bygningsundersøgelser
  • Ingeniører , El, VVS og konstruktion
  • Miljø- og indeklimakonsulenter

Syn og skønsmand bistand for advokater

Vi tilbyder desuden også teknisk bistand for advokater i forbindelse med igangværende retssager og tvister.

Vi tilbyder en teknisk sagkyndig med høj byggeteknisk faglighed og påtager os opgaver i forbindelse med syn og skøn. Som syns - og skønsmand udpeges vi af voldgiftsretten eller af parterne i fællesskab. 

Vi tilbyder desuden også teknisk bistand for advokater i forbindelse med igangværende retssager og tvister.

Kontakt os for en syn og skønsmand


Mange af vores medarbejdere er godkendte syns og skønsmænd ved Voldgiftsnævnet, så søger du og din advokat en dygtig syns og skønsmand med stor konstruktionsforståelse inden for byggeri, så kan han kontakte os, så skal vi henvise til en OBH syn og skønsmand, der uvildigt kan indgå i sagen
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt drift og vedligehold

Niels Pedersen 01
Niels Pedersen
Fagleder Design

7678 4655
2726 4655
npe@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører