fbpx

Akustikmåling

Vi måler støj og akustik og leverer den dokumentation, der er nødvendig. Lige fra en mundtlig aflæsning fra lydtrykmåleren til en fyldestgørende rapport, der lever op til myndighedernes krav til dokumentation af akustik og støj.

Støj behøver ikke være særlig kraftig, før det kan virke generende, trættende, give hovedpine og være medvirkende til udvikling af stress.

 
akustik 

Vi udfører akustikmåling i forbindelse med:

  • Miljøgodkendelse
  • Støjkortlægning
  • Støjdæmpning
  • Lydeeffekt jf. maskindirektivet
  • Byggetilladelse 
  • Kontrol af krav til gældende regler jf. bygningsreglementet (fx. trinlyd og luftlydsisolation) 

Vores akustikmåling og rådgivning handler typisk om:

Det kan være krav fra kommunen om bygningsakustiske målinger i forbindelse med nybyggeri i henhold til Bygningsreglementet.

Eller krav fra Arbejdstilsynet om måling af medarbejdernes støjbelastning samt undersøgelse af akustik i arbejdslokaler i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Kontrol af om en indkøbt maskine ikke støjer mere, end leverandøren har lovet.

Dæmpning af støj eller forbedring af akustik på arbejdspladser og i bygninger.

Akustikmåling og støj

Vi råder over akustikmåleudstyr og programmer som sikre en hurtig og effektiv afdækning af støjproblemer og relaterede parametre: efterklangstid, dæmpning, lydtryk mv, der vedrører arbejdspladser og bygninger. 

Vi har mange års erfaring med løsning af problemer med støj og akustik. Vi er kvalificeret til støjmåling og udarbejdelsen af rappporter over støjmålinger som dokumentation til myndighederne. 

 

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt arbejdsmiljø

Bent Bukh 01
Bent bukh
Fagleder, arbejdsmiljø

7678 4956
2726 4792
bbu@obh-Gruppen.dk

 

Jytte Vestergaard Jensen
Jytte Vestergaard Jensen
Miljørådgiver

7678 4584
2726 4584
jvj@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører