fbpx

Asbest - Asbestundersøgelse af OBH-Gruppen Rådgivende Ingeniører

Mistanke om asbest i bygningen? Bestil her en bygningsundersøgelse for asbest og få OBH-Gruppen til at undersøge om der er asbestholdige materialer i bygningen.

Vi tilbyder både at foretage en bygningsundersøgelse en asbestundersøgelse og man kan også indsende en materialeprøve for asbest til vores bygningslaboratoríum. 

Om asbestundersøgelse

Asbest er et naturligt forekommende mineral, der er så små og tynde, at de kan trænge ind i kroppen og ophobe sig lungerne. 

asbest OBH-Gruppen bygningslaboratoiumAsbest forekommer i byggematerialer

Asbest har været anvendt i byggematerialer, fordi materialet kan tåle meget høje varmegrader, og som ikke kan brænde. Derfor er det i mange år blevet brugt til bl.a. isolering og brandsikring.

Der har ikke været restriktioner på anvendelsen af asbest i byggematerialer ind til 1972 og fra 1986 har asbest været forbudt som byggemateriale. Derfor findes der i dag stadig asbestfibre i en lang række byggematerialer som f.eks. rørisolering, gulvbelægninger, afretningslag, fugemasser, fliseklæber, pudsmaterialer, ventilationskanaler, beklædningsplader som tagplader, loftsplader, og vægbeklædninger.

 De gældende regler fra 1986 på asbestområdet fastslår, at ansvaret for at registrere og sikre mod asbestholdige materialer på f.eks. en virksomhed eller i en idrætshal påhviler arbejdsgiveren. Siden 2004 har det også været arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en særlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale.

I OBH-Gruppen tilbyder vi at foretage en vurdering af bygningers og byggematerialers asbestindhold og risiko samt APV via en OBH Arbejdmiljørådgiver. Vi kan koordinere indsatsen samt rådgive om evt. tiltag, herunder fjernelse af asbestholdige materialer. 

Mistanke om asbest?

Det anbefales ved mistanke om asbest i en renovering, at få en rådgiver med så asbestreglerne fra Arbejdstilsynet overholdes i forbindelse med en renoveringssag, således at en renovering planlægges under hensyntagen til en eventuel asbestforekomst. 

Helhedsrådgivning om asbest

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver og rådgivende ingeniørfirma kan vi i OBH-Gruppen tilbyde en helhedsrådgivning ved udførelse af asbestundersøgelser i forbindelse med asbestregistrering, samt rådgive om de videre tiltag i forbindelse med en asbestsanering.

Kontakt os hvis du har mistanke om asbest og har brug for en rådgiver eller undersøgelse.

Få tilskud til kortlægning og fjernelse af asbest, bly og PCBRing til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører