fbpx

Brandteknisk rådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning inden for funktionsbaseret brandprojektering eller brandrådgivning efter gældende detailbaserede brandkrav. For at kunne vælge den optimale løsningsmodel til et nybyggeri, til- eller ombygning, er det vigtigt at inddrage en professionel brandrådgiver i projektets tidlige fase. Parametre som indretning, konstruktionsdesign, økonomi og ikke mindst sikkerhed optimeres ved den rigtige løsning. 

Brandteknisk rådgivning 

Vi tilbyder rådgivning inden for alle områder af brandteknik. Vi har udviklet skræddersyede løsninger til blandt andet kontordomiciler, boligselskaber, institutioner, butikscentre, skoler samt industri- og lagerbygninger. Vi har stærke kompetencer inden for:

  • Brandteknisk rådgivning i forbindelse med design af nye bygninger og ved ombygninger.

  • Udarbejdelse af brandstrategirapporter

  • Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, herunder analyser af brandforløb ved CFD-røggassimuleringer og eftervisning af personsikkerhed ved evakueringsberegninger

  • Udarbejdelse af brandplaner samt pladsfordelingsplaner

  • Udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV-planer)

Funktionsbaserede brandkrav

Ved indførslen af funktionsbaserede brandkrav er det blevet muligt at opføre bygninger med større arkitektonisk frihedsgrad. Hvor brandkravene i mange år har været med til at forme vores bygninger, er det nu muligt at dokumentere sikkerheden for det aktuelle bygningsdesign – eksempelvis inden for personsikkerhed og bærende konstruktioner.

Der er således ikke tale om lempelser eller skærpelser, men derimod nye muligheder for bygningers indretning og anvendelse.

Brandteknisk rådgivning med indsigt

Vi rådgiver om brandstrategier for alle typer byggerier – uanset om brandsikringen udføres efter de traditionelle principper, eller om der skal anvendes en mere fleksibel og funktionsbaseret dimensionering. 

Større fleksibilitet i bygningsreglementets brandkrav kombineret med nyskabende og utraditionel arkitektur er en stor udfordring for de fleste bygherre. Vi besidder den specialviden, der skal til for at udnytte den fleksibilitet, der nu ligger i lovgivningen og til at imødekomme de større krav til dokumentation af brandsikkerheden.

Vores størrelse betyder, at vi er fleksible og kan give din brandopgave den opmærksomhed, den fortjener. Vi lægger stor vægt på at yde en kompetent og engageret brandteknisk rådgivning til dit byggeri, og det er vigtigt for os at være en både konstruktiv og kritisk teknisk samarbejds- og sparringspartner.

Brandteknisk rådgivning kontakt os

Hos OBH-Gruppen ønsker vi inden for brandrådgivning, at du som kunde og samarbejdspartner skal have de allerbedste betingelser for at realisere dine ønsker for et kommende byggeri.

Går du med tanker om et byggeri og behov for brandrådgivning, så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde og tilbud på vores rådgivning.
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - ingeniørrådgivning

Carsten Gregersen 02
Carsten Gregersen
Salgsdirektør

7678 4555
2726 4555
cgr@obh-Gruppen.dk

 

Per Skovrup 01
Per Skovrup
Regionschef

7678 4557
2726 4557
psk@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører