fbpx

Myndighedsmålinger

Bygningsreglementet - vi gør det nemt at overholde myndighedernes krav til dokumentation.

I OBH gør vi det nemt for bygherrer at overholde myndighedernes krav til dokumentation med vores myndighedspakke til nybyggeri. Vi har alle ydelserne, som myndighederne kan stille krav om at dokumentere i et nybyggeri, i huset. Lige fra byggetilladelse og godkendelser til mærkning af det færdige byggeri.
 

Myndighederne kræver dokumentation for overholdelse af gældende bygningsreglement

Bygningsreglementet indeholder kravene til byggeriet. Overholdelse af gældende bygningsreglement betyder, at myndighederne stiller forskellige krav til nybyggeri, hvor det er afhængig af det gældende bygningsreglement eks. BR2010, BR2015 og BR2020.

Kommunerne skal i 10 pct. af 2020-bygningerne stille krav om dokumentation af korrekt udfyldt energiberegning. Ligeledes skal kommunerne i alle 2020 og 2015-byggerier forlange dokumentation for bygningernes tæthed.

I byggetilladelsen kan der bl.a. stilles krav om:

 • Måling af lydforhold
 • Blower door-test til måling af lufttæthed
 • Energimærkning
 • Måling af fugtindhold i konstruktioner og materialer
 • BSim beregning af temperaturforhold i særligt udsatte rum
 • Måling af CO2-niveau i kontorer, skoler og institutioner

 

Afhængig af anvendelsestype kan myndighederne stille krav om måling af:

 • Luftlydisolation
 • Trinlyd
 • Støj fra tekniske installationer
 • Indendørs støj fra trafik
 • Efterklangstid
 • Lufttæthed

 

Kravet til bygningers tæthed i BR10 er 1,5 l/s pr.m2 ved 50 Pa over-/undertryk. For byggeri opført efter bygningsklasse 2015 og 2020 er der skærpede krav til klimaskærmens tæthed, på henholdsvis 1,0 l/s m2 og 0,5 l/s m2.

 

Energimærkning

Alle nye opvarmede bygninger skal have et energimærke inden ibrugtagning. Energimærket fortæller om bygningens energiklasse og dermed forventet energiforbrug.

 

Dokumentering og måling af fugtindhold

I forbindelse med fugtfølsomt byggeri kan der stilles krav om fugtmålinger udført af en fugtsagkyndig. Målingerne foretages løbende i byggeriets udførelsesfase. Målingerne dokumenteres og vurderes i forhold til tidsplan og udtørringsmetoder. 

 

Temperaturforhold om sommeren

For byggeri opført efter lavenergiklasserne 2015 og 2020 kan der stilles krav om BSim beregninger af temperaturforholdene i særligt udsatte rum.
 

Maksimalt indhold af CO2-niveau

For byggeri opført efter lavenergiklasserne 2015 og 2020 kan der stilles krav om dokumentation af CO2 niveau i kontorer, skoler og institutioner.

 

Hvorfor vælge OBH?

Vi er i OBH godkendt af myndighederne til at udføre alle dokumentationsmålinger og beregninger i henhold til bygningsreglementet.

 

Ved at samle alle dokumentationsmålinger hos OBH-Gruppen, opnår du følgende fordele:

 • Én leverandør
 • Et tilbud på alle dokumentationsmålinger
 • En god samlerabat og pris på en totalløsning

 

Vil du vide mere om vores myndighedspakke og hvordan OBH-Gruppen kan hjælpe dig, så kontakt os. 

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - Blowerdoor

Jimmi Skovgaard Hansen
Jimmi Skovgaard Hansen
Produktionschef

7020 1232

 

trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører