fbpx

Skimmelsvamp måling og analyse


OBH Gruppen G6Z8370

I OBH-Gruppen udfører vi skimmelsvamp måling og analyse på vores eget bygningslaboratorium.

Vi har samlet den byggetekniske og biologiske ekspertise på et sted. På den måde er du sikret den bedste rådgivning og de hurtigste analysesvar, hvis du har mistanke om et skimmelsvamp problem. Ved skimmelsvamp måling udtages prøver fra overflader til laboratorieanalyse. Det er f.eks. DNA test, Mycometer-test, aftryksprøver, tapeprøver eller materialeprøver.

En skimmelsvamp måling kan give svar på om der er skimmel, hvor kraftig eventuel vækst er, hvilken skimmelart/skimmelslægt det er, og om der f.eks. er sket en sporespredning.

I skimmelsvamp måling anvender vi forskellige testmetoder afhængig, hvad der er mest relevant i den konkrete stituation:

  • DNA test til skjulte fugtskader, i forundersøgelsen
  • Mycometertest
  • Kontaktaftryk
  • Tapelift
  • ATP test :
  • Materialeprøver – med mikroskopering af bygningsprøver

 

Vi tilbyder fra vores laboratorium følgende skimmelsvamp målinger og analyser:

 

DNA skimmelsvamp måling

dna skimmelsvamp test

Vi er de første i Danmark til at anvende DNA-teknologi i måling af skimmelsvamp. En DNA skimmelsvamp måling er i dag det bedste og mest pålidelige sporingsværktøj til at finde en vandskade eller skimmelsvamp i en bygning uden synlige tegn på skimmelsvamp. DNA skimmesvamp testen anvendes til kvantificering af mængden skimmelsvamp, samt kan den artbestemme udvalgte typer af skimmelsvamp.

Når bygningsdele opfugtes ved f.eks. vandskader, så vokser forskellige mikroorganismer frem, især bakterier og skimmelsvampe. Under væksten frigives bl.a. kemiske stoffer, som kan lugtes, samt partikler som sporer, celler og andre svampebestanddele til luften, hvor det kan binde sig til støv.

Mycometer test

OBH mycometer skimmelsvampOBH mycometer test 4stk

Mycometer test: Skimmelsvamp testen er en enzymbaseret, kvantitativ test, der angiver mængden af skimmelsvamp (både sporer og hyfer) på en overflade.

Begrænsninger i testen den fortæller ikke noget om hvilke arter af skimmelsvampe, der vokser eller har vokset på den angrebne overflade. Da testen kun måler svampesporer og mycelium, påvirkes analyseresultatet ikke af andre mikrobiologiske organismer som f.eks. bakterier fra manglende rengøring. Herved fås et mere præcist billede af skimmelvæksten. 

Aftryksplade / aftryksprøve til skimmelsvamp

Skimmelsvamp aftryksplade
Aftryksplader anvendes primært til at artsbestemme skimmelsvampe. En aftryksplade er en plastikskål med et dyrkningsmedium (agar), der kan tage et aftryk på en overflade. Skimmelsvampvækst og dens sporer overføres til aftrykspladen, hvor det vokser videre under særlige gunstige vilkår.

Aftrykdspladen dyrkes og analyseres efterfølgende på vores indeklimalaboratorium, hvilket giver en lidt længere svartid, da testen skal dyrkes i 4-6 dage før der findes et prøveresultat.  

På vores laboratorium tælles svampekolonierne, og de forskellige typer skimmelsvamp bestemmes. Vi kan på den måde skelne mellem de skimmelsvampe, der findes naturligt i luften, og de bygningsrelaterede skimmelsvampe.

Formålet med anvendelse af en aftryksplade er artsbestemmelse af skimmelsvamp med henblik på at beskrive årsagen til vandskaden, omfanget og evt. alderen på vandskaden.. Det kan bl.a. have betydning i en forsikringssag. Tidligere mente man at visse skimmelsvampe var mere problematiske end andre med hensyn til sundhedsrisikoen.

Målinger af skimmelsvampe bør aldrig stå alene, når endelig konklusion skal drages med hensyn til årsag og renovering. Vi anvender tests som supplement til fugtmålinger, samt øvrige observationer.

Video vejledninger

Se en videovejledning, DNA test
Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører