fbpx

Støjmåling

Generet af støj? Vi tilbyder en professionel støjmåling

Støj på arbejdspladsen kan betyde et alvorligt helbredsproblem, hvor støj kan både give kroniske fysiske skader og være en del af et belastende psykisk arbejdsmiljø. Det kan være vanskeligt at kommunikere og koncentrere sig i et arbejdsmiljø med støj og dårlig akustik. Støj sætter også begrænsninger for de aktiviteter, der kan gennemføres på arbejdspladsen.
 
Støj behøver ikke være særlig kraftig, før det kan virke generende, trættende, give hovedpine og være medvirkende til udvikling af stress. 

 akustik

Det er en rigtig god ide at få foretaget en støjmåling, men her er er lidt gode råd til at forebygge støj:


1. Undersøg om bygningen overholder bygningsreglementet, når det gælder akustik og støj. 
Bemærkning: I alle nye institutionsbyggerier er efterklangstiden (der bruges til karakterisere et rums akustik) normalt ok, men i mange gamle institutioner er den ikke. Der er typisk gjort noget for at dæmpe lyden, men ofte kun i loftet, hvilket ofte ikke er nok.

2. Overvej om store lokaler med fordel kan inddeles i mindre. 

Bemærkning: Større rum er generelt ikke gode for de akustiske forhold. Børn får en fornemmelse af, at skulle fylde det hele ud med deres stemmer og råber instinktivt højere.

3. Lav stilleområder bag glas, så børn eller personale kan hvile ørerne, mens de stadig følger med i, hvad der foregår. 

Bemærkning: Der er ingen grund til, at børn, der blot trænger til fred fra støj, skal miste de andre børn af syne, mens de trækker sig lidt tilbage. Derfor er små oaser bag glas en god idé.


4. Etabler lydkorridoer mellem lokalerne. 

Bemærkning: Hvis der er minikorridorer mellem to rum, så kan man med fordel anbringe lydabsorberende materiale i selve korridoren og rundt om den. 
På den måde bliver lyden spist på vejen, så der midt i institutionen kan være områder, hvor der ikke er nær så meget lyd uden, at de af den grund er aflukkede.

Støjmåling - Vi kan hjælpe med at gøre noget ved støjen

Med en støjmåling kan der gøres noget ved støj og dårlig akustik. En støjmåling fra OBH-Gruppen omfatter en vurdering af de eksisterende støjforhold, hvor det er relevant, herunder effekten af nye støjbegrænsende foranstaltninger.

 

Støjmåling og rådgivning fra OBH-Gruppen handler typisk om:

  • Støjmåling med dokumentation af støj og akustik. 
  • Vi kan hjælpe med såvel beregning som måling af støj. 
  • Vi rådgiver desuden om afhjælpende foranstaltninger og dokumentere effekten heraf.
  • Det kan være krav fra kommunen om bygningsakustiske målinger i forbindelse med nybyggeri i henhold til gældende bygningsreglement.
  • Eller krav fra Arbejdstilsynet om måling af medarbejdernes støjbelastning samt undersøgelse af akustik i arbejdslokaler i henhold til Arbejdsmiljøloven.
  • Kontrol af om en indkøbt maskine ikke støjer mere, end leverandøren har lovet.
  • Dæmpning af støj, eller forbedring af akustik, på arbejdspladser og i bygninger.

 

Støjmåling og akustik

Vi råder over det mest moderne lydmåleudstyr og programmer som sikre en hurtig og effektiv afdækning af støjproblemer og relaterede parametre: efterklangstid, dæmpning, lydtryk mv, der vedrører arbejdspladser og bygninger. 

 

Vi har mange års erfaring med løsning af problemer med støj og akustik. Vi er kvalificeret til støjmåling og udarbejdelsen af rappporter over støjmålinger som dokumentation til myndighederne. 

 

Vores ydelser indenfor støjmåling omfatter både måling at ekstern støj fra virksomheder, NR-kurver fra ventilationsanlæg, installationsstøj i boliger, kontorer og industrielle bygninger, samt måling af støj fra maskiner.

 

Støjmåling efter påbud om støj og akustik

Støjmåling hvis I har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om støj eller akustik, vil vi som autoriseret arbejdsmiljørådgiver kunne hjælpe jer med det. Ring til os og få en snak med os, eller send en besked her.

 

autoriseret arbejdsmiljoeraadgiver

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt arbejdsmiljø

Bent Bukh 01
Bent bukh
Fagleder, arbejdsmiljø

7678 4956
2726 4792
bbu@obh-Gruppen.dk

 

Jytte Vestergaard Jensen
Jytte Vestergaard Jensen
Miljørådgiver

7678 4584
2726 4584
jvj@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører