fbpx

Syn og skøn

Syn og skønsmand for de danske domstole og voldgiftsinstanser

Vi påtager os opgaven som syn og skønsmand i forbindelse med retslige tvister m.v. for de danske domstole og voldgiftsinstaser. 


Som syn og skønsmand udpeges vi af voldgiftsretten eller af parterne i fællesskab. Vi tilbyder i den forbindelse en teknisk sagkyndig med stor erfaring og høj bygningsteknisk faglighed.

 

En syn og skønsmandsydelser i OBH:

  • Frivilligt syn og skøn, hvor syn og skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.
  • Syn og skøn, hvor syn og skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling.
  • Besigtigelse af bygningen ved syn og skønsmanden med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.

Vi har som syn og skønsmand i OBH-Gruppen følgende kompetencer til rådighed:

  • Bygningsingeniører
  • Bygningsundersøgelser
  • Ingeniører , El, VVS og konstruktion
  • Miljø- og indeklimakonsulenter 

Syn og skønsmand bistand for advokater

Vi tilbyder desuden også teknisk bistand for advokater i forbindelse med igangværende retssager og tvister.

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører