fbpx

Trænedbrydende svampe – gul tømmersvamp

Gul tømmersvamp er en af de hyppigst forekommende trænedbrydende svampearter i bygninger. Gul tømmersvamp kan angribe stort set alle typer af trækonstruktioner og kan derfor forekomme mange steder i boligen. Er de byggetekniske forhold gunstige, er gul tømmersvamp i stand til at udvikle sig og vokse hurtigt.
Gul tømmersvamp trænedbrydende svamp OBH-Gruppen

Hvordan ser gul tømmersvamp ud?

Gul tømmersvamp vil kunne kendes på, at den giver flade, flossede, gule og brune aftegninger på træet. Ved hurtigt forløbende nedbrydning forbliver det angrebne træ lyst, og der vil ses gullige til brune stribede misfarvninger i træet. Træet revner langs årerne, og der opstår en blandet nedbrydning.

Hvordan er vækstbetingelserne for gul tømmersvamp?

  • Gul tømmersvamp foretrækker typisk nåletræ med et konstant fugtindhold.
  • Træ, som er angrebet, har normalt et fugtindhold på 15-18%. Når fugtkilden fjernes, og fugtindholdet bringes ned under 15%, går væksten i stå. Temperaturområde ligger mellem 22° og 24°C, men vækst er mulig ved 5° til 35°C.
  • Gul tømmersvamp optræder normalt i træ, der har kontakt til fugtigt murværk, i fugtige gulvkonstruktioner og i træ, der er udsat for damp.
  • Ved de optimale vækstbetingelser er gul tømmersvamp hurtigt voksende, og den har potentielt stor skadepåvirkning.

Har du mistanke om gul tømmersvamp?

Har du mistanke om gul tømmersvamp i din bygning, så er det vigtigt at få professionel hjælp. Er din bygning først alvorligt angrebet af en eller flere svampearter herunder gul tømmersvamp, så er det vigtigt at få artsbestemt svampen/svampene, at finde årsagen, at få stoppet svampens vækst, at få udbedret skaderne og efterfølgende at forebygge et nyt angreb.

Trænedbrydende svampe kræver professionel rådgivning og hjælp, hvis du vil sikre, at svampen ikke bliver et tilbagevendende fænomen. Men er der tale om en af de mindre alvorlige arter, og stoppes angrebet i tide, behøver en udbedring ikke nødvendigvis være omfattende og dyr.

ekspress-service

NYHED - Har man mistanke om asbest, skimmelsvamp, trænedbrydende svampe eller materialetest af bygningsdele, så lancerer OBH-Gruppens bygningslaboratorie en ny ekspresservice med mulighed for dag-til-dag svar i det meste af landet til skadeservicefirmaer, håndværkere, forsikringsselskaber og boligforeninger i alle større byer. Bestil afhentning her 

Ring til os og bestil en undersøgelse for gul tømmersvamp.


Har du mistanke om trænedbrydende svampe, herunder gul tømmersvamp, så kontakt OBH-Gruppen. Vi er i OBH-Gruppen et rådgivende ingeniørfirma med eget bygningslaboratorium, som er specialiseret i indeklima og trænedbrydende svampe og herunder også gul tømmersvamp.

Vi tilbyder både at lave materialeundersøgelser på vores bygningslaboratorium, og vi udfører også gerne bygningsundersøgelser.

Vi har eksisteret siden 1965 og rådgiver både private, det offentlige, boligforeninger og virksomheder om trænedbrydende svampe.
Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører