fbpx

Asbest i bygninger - Hvad skal du være opmærksom på?

Har du mistanke om asbest i bygningen?

asbestSelvom asbest ikke længere bruges i byggematerialer, findes det stadig i mange bygninger. Inden du begynder en renovering af en bygning, som har risiko for asbest, så skal du få undersøgt, om den indeholder asbest. Vi ser ofte, at man under en ombygning eller renovering pludselig opdager eller får mistanke om asbest.

Har man mistanke om asbest, er det derfor vigtigt, at få en bygningsrådgiver som OBH ud og konstatere, om der er asbest i bygningsmaterialerne eller ej. I OBH har vi eget bygningslaboratorium, som hurtigt kan undersøge materialeprøver for asbest. 

Det anbefales ved mistanke om asbest i en renovering, at få en rådgiver med. Så kan asbestreglerne fra Arbejdstilsynet overholdes i forbindelse med asbest, således at en renovering planlægges under hensyntagen til en eventuel asbestforekomst.

Det har været i mange år forbudt at bruge asbest i nye materialer. Der er dog stadig mange materialer, som kan indeholde asbest i ældre byggerier og ejendomme.

Har du mistanke om asbest, skal du være ekstra opmærksom ved:

  • Tagplader af bølgeeternit
  • Tagplader af eternitskifer
  • Teknisk isolering på varmerør, kedler, varmvandsbeholdere og ventilationsanlæg
  • Fliseklæber til opsætning af fliser i køkken og badeværelser
  • Indvendige loftplader

 

Asbest forekommer i byggematerialer

Asbest har været anvendt i byggematerialer, fordi materialet kan tåle meget høje varmegrader og ikke kan brænde. Derfor er det i mange år blevet brugt til bl.a. isolering og brandsikring.

Der har ikke været restriktioner på anvendelsen af asbest i byggematerialer ind til 1972, og fra 1986 har asbest været forbudt som byggemateriale. Derfor findes der i dag stadig asbestfibre i en lang række byggematerialer som f.eks. rørisolering, gulvbelægninger, afretningslag, fugemasser, fliseklæber, pudsmaterialer, ventilationskanaler, beklædningsplader som tagplader, loftsplader, og vægbeklædninger.

De gældende regler fra 1986 på asbestområdet fastslår, at ansvaret for at registrere og sikre mod asbestholdige materialer på f.eks. en virksomhed eller i en idrætshal påhviler arbejdsgiveren. Siden 2004 har det også været arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en særlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdigt materiale.


Asbest i udvendige bygningsdele

Bygningsdel

Beskrivelse

Periode

Beklædningsplader

Plader anvendt til facadebeklædning, brystninger, gavle og tagudhæng. Afdækning mellem punktfundamenter på mindre huse.

1930-1985

Fugt isolering

Sort bitumen/asfalt

1930-1980

Tekniske installationer: Rør beholder

Isolering på rør oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger.

1920-1986

Sålbænke og murafdækninger.

Afdækning af murfalse under vinduer og afdækning af fritstående mure.

1965-1985

Tagplader

Bølgeplader, Eternitskifer

1930-1986

Tagpap og tagpap klæber

Tagpap, sort klæber

1930-1980

Understrygning af tage

Bitumen/asfalt

Indtil 1981

Inddækninger ved skorsten, udluftninger og vinduer

Pladebeklædning

Indtil 1986

Udluftningskanaler

Støbte rør

Indtil 1986

Asbest i indvendige bygningsdele

Bygningsdel

Beskrivelse

Periode

Gulv

Støbte gulve fx magnesit

1920-1980

Gulv

Vinyl: Asbest både i vinyl og klæber

1930-1980

Gulv

Klæber anvendt til montering af linoleum

1962-1976

Fliseklæbere

Klæbere til opsætning af væg- og gulvfliser

1962-1976

Tekniske installationer: Rør beholder

Isolering på rør og kanaler oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger.

Indtil 1986

Væg og loftsbeklædning ved kakkel- og brændeovne, samt gaskogepladser

Glatte plader

1956-1980

Vægbeklædninger

Glatte plader, evt. perforerede

1956-1980

Loftsbeklædning

Glatte plader, evt. perforerede

1956-1985

Asbestsnor/pakning

Snor/pakninger i skorstensbøsninger fra brændeovnes røgrør, pakning til brændeovnslåger, rørbøsninger

Indtil 1986Asbest i bygningerne få OBH-Gruppen med som rådgiver

I OBH-Gruppen tilbyder vi at foretage en vurdering af bygningers og byggematerialers asbestindhold og risiko samt APV via en OBH Arbejdmiljørådgiver. Vi kan koordinere indsatsen samt rådgive om evt. tiltag, herunder fjernelse af asbestholdige materialer.

Vi tilbyder en helhedsrådgivning om asbest

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver og rådgivende ingeniørfirma kan vi i OBH-Gruppen tilbyde en helhedsrådgivning ved udførelse af asbestundersøgelser i forbindelse med asbestregistrering, samt rådgive om de videre tiltag i forbindelse med en asbestsanering.

Kontakt os hvis du har mistanke om asbest og har brug for en bygningsundersøgelse. Alternativt kan du aflevere en materialeprøve til vores bygningslaboratorium. 

 

Asbest-links

Arbest arbejdstilsynet - vejledning

Dansk Asbestforening - vejledning

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører