fbpx

Asbest - værd at vide

Få styr på asbest


Asbest er et byggemateriale, der kan tåle meget høje varmegrader – helt op til 900 grader celsius – og som ikke kan brænde. På grund af disse egenskaber har asbest siden industrialiseringen i starten af 1900’tallet været brugt til en lang række formål i byggeindustrien. I mange år blev det blandt andet brugt til isolering og brandsikring.

I midten af 1980’erne blev det dog forbudt at bruge asbest, og selvom der efterhånden er styr på asbesten langt de fleste steder, vil man stadig kunne finde asbest i bygninger fra før 1985.

Derfor er asbest farligt

Asbest er lavet af naturlige mineraler, der er så små og tynde, at de ved indånding kan trænge ind i kroppen. Asbestfibre er kendetegnet ved, at de kan dele sig på langs, og derved opstår der hele tiden tyndere og dermed farligere fibre. Jo tyndere og mindre fibrene er, jo længere trænger de ud i de allerfineste forgreninger af lungerne, hvor de kan hobe sig op.

Faren ved asbest opstår dog først, hvis der går hul på en asbestplade. Ubeskadigede asbestplader er nemlig uskadelige, men går der først hul, kan støvet frigives, og det er netop asbeststøvet, som er farligt. Asbesten kan blandt andet forårsage forskellige lungesygdomme, og hvis det trænger ud i blodbanerne, kan det sprede sig til de indre organer.

Fjernelse af asbest?

I dag skal man være opmærksom på forekomsten af asbest, hvis man i sin bygning har følgende byggematerialer:

Asbest i udvendige bygningsdele

Bygningsdel

Beskrivelse

Periode

Beklædningsplader

Plader anvendt til facadebeklædning, brystninger, gavle og tagudhæng. Afdækning mellem punktfundamenter på mindre huse.

1930-1985

Fugt isolering

Sort bitumen/asfalt

1930-1980

Tekniske installationer: Rør beholder

Isolering på rør oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger.

1920-1986

Sålbænke og murafdækninger.

Afdækning af murfalse under vinduer og afdækning af fritstående mure.

1965-1985

Tagplader

Bølgeplader, Eternitskifer

1930-1986

Tagpap og tagpap klæber

Tagpap, sort klæber

1930-1980

Understrygning af tage

Bitumen/asfalt

Indtil 1981

Inddækninger ved skorsten, udluftninger og vinduer

Pladebeklædning

Indtil 1986

Udluftningskanaler

Støbte rør

Indtil 1986Asbest i indvendige bygningsdele

Bygningsdel

Beskrivelse

Periode

Gulv

Støbte gulve fx magnesit

1920-1980

Gulv

Vinyl: Asbest både i vinyl og klæber

1930-1980

Gulv

Klæber anvendt til montering af linoleum

1962-1976

Fliseklæbere

Klæbere til opsætning af væg- og gulvfliser

1962-1976

Tekniske installationer: Rør beholder

Isolering på rør og kanaler oftest i rørbøjninger og beholderbunde omviklet med lærred. Asbestpap inderst på lige rørstrækninger.

Indtil 1986

Væg og loftsbeklædning ved kakkel- og brændeovne, samt gaskogepladser

Glatte plader

1956-1980

Vægbeklædninger

Glatte plader, evt. perforerede

1956-1980

Loftsbeklædning

Glatte plader, evt. perforerede

1956-1985

Asbestsnor/pakning

Snor/pakninger i skorstensbøsninger fra brændeovnes røgrør, pakning til brændeovnslåger, rørbøsninger

Indtil 1986

Kilde: Bygningslaboratoriet OBH-Gruppen

Hvis I har asbest i bygningen

Hvis der er mistanke om asbest i en bygning, er det vigtigt at få en bygningsrådgiver ud og konstatere, om der er asbest i bygningsmaterialerne eller ej før fjernelse af asbest. OBH-Gruppen har eget bygningslaboratorium, som hurtigt kan undersøge materialeprøver for asbest.

Forekommer asbest i bygningen, er det nødvendigt at foretage en asbestsanering. For at udføre asbestsanering skal man overholde Arbejdstilsynets (AT) Asbestbekendtgørelse.

En korrekt asbestsanering omfatter typisk følgende trin:

  • Asbestområdet afgrænses, og der opsættes skilte med adgangsforbud.
  • Der etableres undertryksudsugning for at sikre, at asbestfibre ikke spredes til de tilstødende omgivelser. For at opretholde undertrykket under saneringsarbejdet, etableres der sluseadgang til området.
  • Der opsættes miljøskurvogn, som er indrettet med dobbelt omklædningsrum adskilt af baderum.
  • Medarbejderne benytter personlige værnemidler i form af beskyttelsesdragt, åndedrætsværn, handsker og fodtøj. Der skal altid være to medarbejdere til stede i saneringsområdet.
  • Når asbesten er fjernet, rengøres arbejdsområdet grundigt med specialstøvsuger og vådaftørringer. Herefter henstår området i 24 timer og en slutrengøring gennemføres. Følger man denne procedure, vil asbestindholdet i luften og på overflader normalt blive nedbragt til et acceptabelt niveau.


Ved udendørs asbestsanering skal medarbejderne ifølge reglerne have støvdragter og masker stillet til rådighed. Disse skal anvendes, hvis der opstår støv fra de asbestholdige materialer.

Sådan håndteres asbestaffald

  • Affaldet fra saneringen lægges i dobbeltlags affaldsposer, som mærkes tydeligt med ASBEST og opbevares i aflåste containere.
  • Udvendige materialer, f.eks. tagplader, stables på paller og sættes i containere, som fjernes før fyraften, ellers benyttes aflåselige containere.
  • Alt asbestaffald bortskaffes til deponi anvist af den lokale kommunale affaldsmyndighed.
Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører