fbpx

Commissioning i byggeriet – skaber kvalitet og minimerer energiforbruget

Commissioning sikrer kvalitet og minimerer energiforbruget
OBH-Gruppen udfører commissionering i forbindelse med opførslen af Holbæk Sportsby.

Commissioning er en proces, som forløber parrallelt med projekteringen og gennemførelsen af et byggeri. 

Commissioning processen kan gennemføres på alle projekter, uanset om OBH-Gruppen varetager totalentreprisen, har totalrådgiveransvaret, fagprojektansvaret – eller som tredjepartskontrol på andre projekter. Lad os tage en dialog om, hvordan vi tilpasser processen til netop jeres behov.

Fordele ved commissionering:

 • Byggeriet er klart til ibrugtagning fra dag ét
 • Et indeklima som lever op til forventningerne
 • Optimerede driftsomkostninger
 • Et fleksibelt og robust byggeri
 • Bedre drift af byggeriet i henhold til de stillede krav
 • Dokumentationen passer til organisationens værktøjer
 • Et velfungerende byggeri med tilfredse brugere
 • Dokumenterede ydelser og forbrug
 • Bedst tænkelige udgangspunkt for værdiforøgelse af bygningerne (Asset Management)
 • Rigtigt byggeri første gang
 • Aflevering til tiden
 • Dokumentation for ydelser og kvalitet
 • Minimering af mangler
 • Færre garantireparationer


Commissioning skaber vejen til at sikre bedre kvalitet i byggeriet og minimering af bygningens energiforbrug. Vores ingeniører i OBH-Gruppen bygger deres viden og erfaring fra byggerier siden 1965 som fundament til en succesfuld gennemførelse af en commissionering.

Om Commissioning processen:

Commissioning er en proaktiv kvalitetsstyringsproces, som sikre at byggeriet lever op til bygherrens krav og ønsker. Commissioning er en dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil.

Commissioning reducerer bygningens energiforbrug og miljøbelastning samt til at sikre, at den færdige bygning lever op til bygherrens krav og ønsker. Commissioning er pointgivende og nogle gange obligatorisk ved bæredygtighedscertificering efter f.eks. BREEAN, DGNB eller LEED.

Proaktiv kvalitetsstyringsproces

Commissioning fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil, så byggeriet er driftsklart fra dag ét. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere kompetent driftsorganisation.

Commissioning processen kører parallelt med en byggesag

Commissioning processen kører parallelt med en byggesag, og der styres målrettet efter tekniske krav - ikke mindst krav til minimering af energiforbrug. Men Commissioning processen kan også udfordre den traditionelle byggeproces, og det gælder derfor om at være klar over roller og ansvar.

Gennem en løbende opfølgning på bygherrens krav skaber commissioning værdi i byggeprocessen. Blandt andet ved at forebygge med sluttest af anlæg, installationer og om systemer viser graverende fejl lige op til aflevering. Commissioning processen sikrer samtidig det lavest mulige energiforbrug, et godt indeklima og velfungerende rammer for brugernes aktiviteter.

Commissioning fordrer samtidig, at bygherren afsætter ressourcer og er klar til at udfordre byggeprocessen undervejs.

Commissioning i OBH-Gruppen

I OBH-Gruppen har vi erfaringen og ekspertisen til at udføre en professionel commissioning proces inden og sideløbende med selve byggefasen. Det betyder, at vi sammen med kunden allerede i planlægningsfasen opsætter målbare krav til den kommende byggeproces, som bliver så brugt til at kvalitetsstyre byggeriet gennem hele byggefasen, program, disposition, for- og hovedprojekt, byggeri, idriftsættelse og drift.

Commissioning -  kontakt os


Går du med byggetanker og vil du høre mere om vores kompetencer inden for commissioning, så er du velkommen til at kontakte os for mere information.
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - ingeniørrådgivning

Carsten Gregersen 02
Carsten Gregersen
Salgsdirektør

7678 4555
2726 4555
cgr@obh-Gruppen.dk

 

Per Skovrup 01
Per Skovrup
Regionschef

7678 4557
2726 4557
psk@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører