fbpx

PCB

Vi tilbyder i OBH-Gruppen en helhedsrådgivning om PCB som både autoriseret arbejdsmiljørådgiver,  ingeniørrådgivning og indeklimarådgivning inden for PCB.

  • PCB-screening af byggemassen: Evaluering af bygningsmasse på byggeår og konstruktionstype.
  • Udarbejdelse af prioriteret liste for prøveudtagelse: Valg af repræsentative bygninger til prøveudtagning.
  • Prøveudtagning og undersøgelse på vores laboratorium.
  • Kortlægning og afgrænsning af PCB-forekomst for at kunne lave en handlingsplan.
  • Vurdering af mulige tiltag med økonomisk overslag som beslutningsgrundlag.
  • Udbudsmateriale udarbejdes.
  • Udførelse af tiltag, byggeledelse/tilsyn:
  • Overvågning af udførelse. Kontrolmåling og dokumentation.

 

Har I mistanke om PCB?

PCB-fuger

Vi har i OBH-Gruppen på baggrund af vores kompetencer opbygget et solidt erfaringsgrundlag inden for PCB med bl.a. at udarbejde PCB-strategier, gennemføre kortlægninger af bygninger for at omfangsbestemme antallet af bygninger med PCB og med måling af PCB.

Ønsker I at vide mere om PCB eller høre mere om vores erfaringer fra vores referencer, så er I meget velkommen til at kontakte os. Vi har referencer på både virksomheder, kommuner, skoler, gymnasier og offentlige institutioner.

Er der PCB i jeres institutioner?

Én af verdens ti farligste miljøgifte er PCB (Polyklorerede bifenyler). Rigtig mange byggerier fra perioden 1950-1970'erne har afgasning af stoffet, der har været forbudt siden 1976 pga. den sundhedsskadelige virkning på mennesker.


PCB

Afgasning fra PCB 

Typiske steder for anvendelse PCB var i bløde fugemasser mellem vægge og vinduer, mellem facadeelementer eller i skridsikre gulve.

Undersøgelser har vist, at PCB med tiden frigives fra fugemassen. Det trænger ind i og forurener de omkringliggende materialer. Det kan måles i både husstøv og indeluft og bliver optaget i kroppen gennem maden, ved indånding og via hudkontakt. Selvom det meste PCB fra indeklimaet kommer via indånding, så advarer Sundhedsstyrelsen imod børns kontakt og leg med fuger fra den aktuelle byggeperiode.

Vi kan også lave PCB-målinger i jeres bygninger

Vi anbefaler at få testet indeklimaet, hvis der er mistanke om PCB.

OBH-Gruppen har bl.a. været PCB-rådgiver hos Rudersdal Kommune, Esbjerg Kommune og Svendborg Kommune i forbindelse med undersøgelse af kommunens ejendomme. Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører