fbpx

Regn og spildevand

Skal du have kloakken fornyet eller renoveret, kan vi klare rådgivningsopgaven. Indenfor området regn og spildevand har vi følgende rådgivningsydelser:


 • Dimensionering af kloak og spildevandsledninger
 • Kloakrenovering
 • Seperatkloakering
 • Tryksatte afløbssystemer
 • Regnvandsbassiner
 • Pumpestationer
 • Dræning for grund- og overfladevand
 • Drift og vedligeholdelse af kloakanlæg
 • Regn og spildevand ved byggemodning


Byggemodning kræver en helhedsvurdering af afvandingsforholdene, herunder bl.a.:

 • Udledning af regnvand til recipienter
 • Mulighed for lokal nedsivning af regnvand
 • Kortlægning af eksisterende dræn i området
 • Undersøgelse af opstuvninger i kældre etc.
 • Kapacitetsberegninger på eksisterende afvandingssystem samt behovet for regnvandsbassiner og pumpestationer
 • Projektering af kloakanlæg


Ved projektering af kloakanlæg anvender vi hydrauliske modelsimuleringer i programmet MOUSE / MIKE / URBAN samt Civil 3D til visualisering og programmering.

Hvis du har spørgsmål til vores ingeniører indenfor regn, spildevand og kloakering, er du velkommen til at kontakte os.

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt - ingeniørrådgivning

Carsten Gregersen 02
Carsten Gregersen
Salgsdirektør

7678 4555
2726 4555
cgr@obh-Gruppen.dk

 

Per Skovrup 01
Per Skovrup
Regionschef

7678 4557
2726 4557
psk@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører