fbpx

Svømmehaller kræver de rette specialkompetencer

OBH-Gruppen forstår den kompleksitet der følger med at bygge og vedligeholde et badeanlæg. Med vores specialkompetencer kan vi rådgive om alt fra opførsel, renovering og modernisering.

Svømmehaller i Danmark er populære mødesteder for motionister i alle aldersgrupper, men forståelsen for den kompleksitet, som en svømmehal rummer, er ofte mangelfuld. OBH-Gruppen har specialkompetencer til at rådgive om, hvordan svømmehaller bør opføres, renoveres og moderniseres, når du ønsker at sikre en god driftsøkonomi og lang levetid.

Som bygherrerådgivere lægger vi vægt på at anvende erfaringer fra mange års arbejde med badeanlæg. Vores kompetencer i sammenhæng med vores mod til at tackle og korrigere uheldige principper og løsninger er vitale for levetiden af et bad såvel efter en renovering som ved et nyt anlæg.  

Vi har særlig viden inden for membranteknologier og forebyggelse af kloridinficering af betonkonstruktioner. Denne viden anvender vi til optimal rådgivning inden for området samt som specialister til at deltage i komplicerede badeanlægsopgaver med stort udbytte for bygherren og brugerne.

Enkle principper og vandtætte metoder

OBH-Gruppen er af den overbevisning, at der i en svømmehal både gælder principper om need-to-have og nice-to-have. Det betyder, at vi kender og forstår de officielle krav, samtidig med at vi har overblik over moderne og innovative funktioner. Fællesnævneren er dog altid: Enkle principper og vandtætte metoder.

I arbejdet med udvikling af nye badeanlæg viser vores erfaring, at det er vigtigt at anvende afprøvede løsninger for at sikre funktionsdygtige bade med fokus på kvalitet. Vi ønsker nemlig, at badeanlæggene skal kunne modstå det aggressive miljø i mange år frem.

Vi har erfaring med såvel sportsbetonede badeanlæg, familiebetonede badeanlæg med varierende funktioner og vandtemperaturer samt de mere badelandsrelaterede anlæg. Endvidere har vi erfaringer med varmtvands- og terapianlæg.

Kampen mod nedbrydning i svømmehaller

Svømmehaller byder ofte på særlige tekniske udfordringer, som ikke ses i mere traditionelle byggerier. En af de største udfordringer er klorider. Et af OBH-Gruppens kompetenceområder er renovering af ældre bade, hvor betonkonstruktionerne typisk er inficerede med chlorider.

Når klorider fra basinvandet trænger ind i betonen i basin- og dækkonstruktioner, kan der ske en så stor ophobning af klorider i betonen, at armeringsjernet ikke længere er beskyttet. Derfor begynder de at ruste, og konstruktionen bliver med tiden ustabil.

Der er forskellige måder at sikre sig mod ophobning af klorider og ligeledes forbygge skaderne, og hos OBH-Gruppen imødegår vi det ved hjælp af metoder som katodisk beskyttelse eller membran teknologier, som er en del af vore spidskompetencer.

Samtidig er vandbehandlingsanlæggene typisk underdimensionerede i forhold til nutidens krav, ventilationsanlæggene er slidte og tærede, ligesom klimaskærmen ofte er angrebet af fugtskader. 

Klosterbakkens Svømmehal. Foto: Jesper Thyge Brøgger
Foto: Arkitekt Jesper Thyge Brøgger. Svømmehallen Klosterbakken i Odense - OBH-Gruppen var rådgiver, da den komplekse bygning nænsomt blev moderniseret. 


Uanset omfanget af renoveringen udfører vi altid renoveringsarbejdet med stor hensyntagen til den bestående arkitektur.

Vi tilbyder følgende rådgivningsydelser:

  • Bygherrerådgivning
  • Specialkompetencer inden for renovering og nybygning
  • Drift og vedlighold
  • Energioptimering

God faglig rådgivning er nøglen

OBH-Gruppen har opbygget specialkompetencer inden for svømmebadsområdet. Vi arbejder med renovering af ældre bade, hvor betonkonstruktionerne typisk er inficerede med chlorider (salte fra bassinvandet), der forårsager rusttæring af armeringsjernene, og dermed udgør en risiko for kollaps. Samtidig er vandbehandlingsanlæggene typisk underdimensionerede i forhold til nutidens krav, ventilationsanlæggene er slidte og tærede, ligesom klimaskærmen ofte er angrebet af fugtskader.  Vi er endvidere vant til at gennemføre renoveringer med stor hensyntagen til den bestående arkitektur.

Vi arbejder også med at udvikle nye bade. Erfaringen viser, at det er vigtigt at anvende afprøvede løsninger for at sikre et funktionsdygtigt badeanlæg med fokus på kvalitet. Et anlæg der kan modstå det aggressive miljø i mange år frem. Vi har erfaringer i såvel sportsbetonede anlæg, familiebetonede anlæg med varierende funktioner og vandtemperaturer samt de mere badelandsrelaterede anlæg. Endvidere har vi erfaringer med varmtvands- og terapianlæg.

Vi lægger vægt på som bygherrerådgivere at anvende alle vore erfaringer fra mange års arbejde med badeanlæg. Vore kompetencer i sammenhæng med vort mod til at tackle og få korrigeret uheldige principper og løsninger er vitale for levetiden af et bad såvel efter en renovering som ved et nyt anlæg. Vi har særlig viden inden for membranteknologier og forebyggelse af chloridinficering af betonkonstruktioner. Denne viden anvender vi til optimal rådgivning inden for området samt til som specialister til at deltage i komplicerede badeanlægsopgaver med stort udbytte for bygherren og brugerne.  

Kontakt os og hør nærmere om svømmehaller

Hos OBH-Gruppen ønsker vi inden for svømmehaller, at du som kunde og samarbejdspartner skal have de allerbedste betingelser for at realisere dine ønsker.

Vores størrelse betyder, at vi er fleksible og kan give din opgave den opmærksomhed, den fortjener. Vi lægger stor vægt på at yde en kompetent og engageret teknisk rådgivning til din svømmehal, og det er vigtigt for os at være en både konstruktiv og kritisk teknisk samarbejds- og sparringspartner.

Går du med tanker om en renovering eller et byggeri, så er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde og tilbud på vores ingeniørrådgivning.

Eksempler på igangværende opgaver:

VALLENSBÆK svømmehal, Bygherrerådgivning
Ny svømmehal bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af en ny svømmehal i Vallensbæk. Der udarbejdes et byggeprogram i samarbejde med brugerne. Byggeprogrammet anvendes som udbudsgrundlag for et EU-udbud i totalentreprise. Svømmehallen skal indeholde faciliteter som 25 m svømmebassin, undervisningsbassin, udspringsbassin samt varmtvandsbassin. Anlægssum 124 mio. kr

FREDERIKSBERG SVØMMEHAL, Bygherrerådgivning
Bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for renovering af svømmehallen fra 1934, der er opført i en nyklassicistisk arkitektur. Renoveringen omfatter betonrenovering og klinkeoverflader, ventilation, brugsvandsanlæg, funktionsmæssige og indretningsmæssige ændringer m.v. Efterfølgende byggeprogrammering som grundlag for et EU rådgiverudbud på denne store renoveringsopgave. Anlægssum 72 mio. kr.

DAMSØBADET FREDERIKSBERG, Bygherrerådgivning
Bygherrerådgivning i forbindelse med tilstandsvurdering og udarbejdelse af helhedsplan for renovering af svømmehallen fra 1940 samt byggeprogram som grundlag for et EU rådgiverudbud. Anlægssum 18 mio. kr.

Nyborg Multibassin
Projekteringsledelse og bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af et multibassin i Nyborg Marina. Projektet indeholder et 50 x 20 m friluftsbassin og et sidebassin begge forsynet med forvarmet vand, der forlænger sæsonen til ca. ½ år. Bassinerne kan anvendes til multifunktionelle formål. Anlægssum 46 mio. kr. Projektet er støttet af Lokale & Anlægsfonden.

Rødby Svømmehal
Tilknyttet som specialist på en gennemgribende renovering af svømmehallen inkl. indretning af varmtvandsbassin. Anlægssum 14 mio. kr. Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby Svømmehal / svømmeanlæg

Et nyt sportsanlæg med multihal, svømmehal, tennisbanner skal rumme fodbold, svømning, ketchersport, håndbold og mange andre sportsgrene, når Holbæk Sportsby er færdig. 

Læs om Holbæk Sportsby

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Svømmeanlæg - Kontakt

Jørgen Zebis Krat
Jørgen Zebis Krat
Projektchef og bygherrerådgiver

7678 4871
2726 4757
jzk@obh-Gruppen.dk

 

Carsten Gregersen 02
Carsten Gregersen
Direktør, OBH Rådg. Ingeniører A/S

7678 4555
2726 4555
cgr@obh-Gruppen.dk

 

Per Skovrup 01
Per Skovrup
Regionschef

7678 4557
2726 4557
psk@obh-Gruppen.dk

 

Kresten Jensen 01
Kresten Jensen
Salgschef og bygherrerådgiver

7678 4660
2726 4660
krj@obh-Gruppen.dk

 

Ole Damsgaard Danielsen 02
Ole Danielsen
Salgs- og souschef

7678 4551
2726 4551
odd@obh-Gruppen.dk

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører