Langt mindre PCB end frygtet

Det øgede fokus på PCB i indeklimaet har skabt utryghed for mange beboere i danske boliger, forældre til børn i skoler og dagsinstitutioner samt ansatte på deres arbejdspladser. Men frygten for PCB kan ofte fjernes efter en PCB-undersøgelse.


I ingeniørfirmaet OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører oplever de en kraftig stigning i henvendelser fra både private og offentlige bygningsejere, som vil have svar på, om et af verdens 12 farligste miljøstoffer er et problem hos netop dem.

Men der er tilsyneladende ingen grund til en øget bekymring på området. For blandt de PCB-screeninger af kommunale bygninger og boligforeninger, som OBH-Gruppen årligt foretager, viser 90-95 procent af sagerne ikke en overskridelse af Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdier på 300 nanogram PCB per kubikmeter luft. Det tegner et billede af, at der ikke nødvendigvis er PCB i alle opførte eller renoverede bygninger fra perioden 1955-1977.

Den konklusion drager Bent Bukh, der er fagleder for Arbejdsmiljø og Indeklima i OBH-Gruppen:

»Man skal naturligvis tage PCB alvorligt, fordi det bidrager til en løbende ophobning af det farlige stof i kroppen. Men på baggrund af vores erfaringer er der også god grund til at tage det roligt - for vi kan umiddelbart ikke genkende det billede, der i løbet af de seneste måneder er blevet tegnet i medierne.«

Tvivl og frustration præger samtalerne
I sin daglige kontakt med både private og offentlige bygningsejere oplever Bent Bukh den usikkerhed og frustration, som folk sidder med i forhold til PCB. En bekymring, der berører alt fra en fundamental nedbrydning af bygningen til en øjeblikkelig fraflytning. Men det er der imidlertid ingen grund til, beroliger Bent Bukh:


»Alt afhængig af niveauet af PCB i indeklimaet kan bygningsejeren have op til to år til at iværksætte forebyggende tiltag mod miljøstoffet. Det er der mange, der ikke kan forstå. For hvordan kan det accepteres, at man i det daglige går op og ned ad et farligt miljøstof? Hvorfor skal der ikke ske noget her og nu, spørger folk?«

Bygningsejeren kan da foretage nogle midlertidige afværgeforanstaltninger, som principielt vil kunne nedbringe indholdet af PCB i indeklimaet. Det forklarer OBH-Gruppens laboratorieleder Mads Peacock, der i det daglige beskæftiger sig med alt fra skimmelsvamp til farlige miljøstoffer som PCB:

»Med øget rengøring og ventilation kan niveauet af PCB i princippet bringes under Sundhedsstyrelsens grænseværdier. På sigt er det dog ikke en holdbar løsning, hvorfor bygningsejeren må overveje noget mere permanent, fx at fjerne eller forsegle fuger, hvis de er problembæreren,« hvortil Mads Peacock tilføjer:

»De midlertidige foranstaltninger giver dog bygningsejeren tid til at overveje og udvikle en effektiv strategi for, hvordan man bedst muligt bliver fri af problemet.«

En mistanke bør have et svar
Har man en formodning om miljøstoffet i en bygning, råder både Bent Bukh og Mads Peacock til, at man får afdækket problemet med en PCB-undersøgelse. Sådan én kan nemlig give konkrete løsningsforslag og eventuelt også afdramatisere emnet, der har været beskrevet i medierne.


»Uanset hvad vil bygningsejeren få et brugbart svar; for enten bekræftes mistanken om PCB i bygningen, eller også viser det sig, at der intet farligt miljøstof er til stede,« lyder det fra Bent Bukh.

Hvis niveauet af PCB i indeklimaet ikke er over Sundhedsstyrelsens grænseværdier, er der principielt intet i vejen for, at de PCB-holdige materialer bliver i bygningen. Alligevel er det en god idé at få foretaget de relevante prøver og løst problemet, fastslår Mads Peacock, der samtidig pointerer:

»Den primære kilde til ophobningen af PCB i vores kroppe er faktisk fødevarer som fede fisk og mælkeprodukter. Det skyldes, at miljøstoffet ophobes hele vejen op gennem fødekæden, hvor vi mennesker til sidst disponeres for stoffet. Erfaringer har så vist, at belastningen fra indeklimaet også har en ikke ubetydelig rolle for det, vi kan måle i vores blod.«

Ved problemsager
Er bygningsejeren ikke på forkant med at få stillet sin mistanke og dermed få risikoafdækket bygningen for en eventuel tilstedeværelse af PCB, kan det pludselig blive en dyr affære. En venten på et område som dette indebærer nemlig en fare for, at miljøstoffet kan have spredt sig til andre bygningsmaterialer. Og så er øget rengøring og ventilation ikke tilstrækkeligt.


»Hvis der eksempelvis er konstateret PCB i en bærende søjle, kan problemet vise sig mere omfattende end først antaget. Derfor bør man ved en mistanke om det farlige miljøstof søge et svar. For enten bekræftes mistanken eller også afkræftes den,« lyder erfaringen fra Bent Bukh, hvis afsluttende ord er:

»Det eneste, der kan frikende en bygning helt, er, hvis den er opført senere end 1. januar 1977, hvor forbuddet om anvendelse af PCB trådte i kraft.«

I OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører er man klar over, at det kan være vanskeligt at generalisere om PCB, da problemet kan være større nogle steder end andre. Fakta er dog, at der er særlige risici for PCB i elementbyggeri og offentlige bygninger som boligblokke, administrationsbygninger, skoler og institutioner.

Kontaktpersoner
Bent Bukh, fagleder for Arbejdsmiljø og Indeklima, tlf. 2726 4792

Mads Peacock, laboratorieleder, tlf. 7021 7240
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører

 
 

Vi bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websiden fungerer. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem Om cookies.

Jeg accepterer cookies