DV region

OBH-Gruppen har foretaget energimærkning, bygningssyn og udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplaner for Region Midtjylland og Region Nordjylland.

region midt logo 1200x628 region nordjylland logo
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand ved udførelse af bygningssyn og vedligeholdelsesplanlægning for ca. 60 ejendomme af i alt 750.000 m2 inden for hospitaler, socialområdet og psykiatrien i Region Midtjylland.

Hos Region Nordjylland omhandler projektet genmærkning af energimærker og udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for specialsektorens bygninger samt sundhedshusene Morsø og Jammerbugt.

Behov for forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligehold

Bygningssynet hos Region Midtjylland blev foretaget med henblik på at fastlægge behovet for forebyggende, afhjælpende og oprettende vedligehold for en 10-årig periode på følgende områder: Klimaskærm, terræn og udearealer, herunder belægninger og bygninger i terræn samt udvendig belysning m.v.

Alt data, som blev indsamlet under besigtigelsen af ejedommene i Region Midtjylland, blev indtastet i regionens webbaserede drifts- og vedligeholdelsessystem MainManager, som derefter blev anvendt til at udarbejde en 10-årig vedligeholdelsesplan for hver bygning. Selve udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanerne skete i tæt samarbejde med Region Midtjylland, som meldte kommentarer og eventuel tilretning tilbage.

Hos Region Nordjylland indeholdt vedligeholdelsesplanerne en registrering og en tilstandsvurdering af klimaskærm, udvendige bygningsdele, hovedinstallationer samt et skønnet budget for vedligeholdelse af øvrige installationer.

Langsigtet vedligeholdelsesplanlægning

Den langsigtede vedligeholdelsesplanlægning er nøglen til at holde en optimal stand, undgå unødige skader og minimere vedligeholdelsesomkostningerne. Formål er at gøre vedligeholdelse til en gennemskuelig og styret proces og sikre så stor økonomisk og teknisk sikkerhed omkring ejendommene som muligt.

Arbejdet indledes med en grundig registrering af ejendommenes stand, og derefter udarbejdes en veldokumenteret 10-årig drifts- og vedligeholdelsesplan. Den tekniske rådgiver gennemgår rapporten med kunden og foretager tilretninger til planen, så den harmonerer med kundens prioriteter, økonomiske rammer og langsigtede planer for ejendommenes udvikling.

Samlet står nu Region Midtjylland og Region Nordjylland tilbage med en langsigtet byggeteknisk og økonomisk køreplan, som øger indsigten i ejendommenes økonomi og usikkerheder og øger ejendommens salgbarhed, hvis dette ønskes.

 

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører