Foersyn og tilstandsrapport klar til hussalg

OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører er en af landets største leverandører af huseftersyn oplever vi en stigende interesse for vores OBH Førsynsrapport.

Med en ekstra indsats kan du ofte forkorte salgstiden og samtidig forbedre salgsprisen af din bolig. Første skridt på vejen er en OBH Førsynsrapport.

Hvis du overvejer at sælge din bolig, har tanken her måske strejfet dig: Hvad kan jeg gøre for at gøre min bolig mere salgsparat og dermed præsentere boligen bedst muligt for interesserede købere?

Svarene behøver du ikke lede længe efter. Du kan nemlig finde dem i en såkaldt OBH Førsynsrapport.

En OBH Førsynsrapport er skridtet før en tilstandsrapport, og den giver dig som sælger et overblik over, hvilke fejl og mangler din bolig vil få anført i den efterfølgende tilstandsrapport og el-installationsrapport.

Med andre ord viser Førsynsrapporten altså, hvilke skader du kan forvente, at tilstands- og el-installationsrapporten kommer til at indeholde.

- Med en OBH Førsynsrapport i hånden får sælger mulighed for at udbedre eventuelle skader og dermed få en pænere tilstandsrapport og elinstallationsrapport, som gør boligen mere attraktiv overfor en kommende køber, fortæller Steen Pallesen fra OBH-Gruppen.

Undgå at småting fører til K3-anmærkning

Hos OBH-Gruppen har de ofte oplevet, at boligsælgere har svært ved at afkode, hvilke skader på deres bolig det bedst kan betale sig at udbedre.

Derfor følger der altid en skønnet prissætning af forbedringsforslagene fra en bygningssagkyndig med Førsynsrapporten hos OBH-Gruppen.

- Det handler om at få udbedret de meget synlige ting og de ting, der ellers vil medføre en alvorlig anmærkning i tilstandsrapporten, og nogle gange er det faktisk småting, der ellers vil blive til en K2 eller K3 i tilstandsrapporten, forklarer Steen Pallesen.

 

Tilstandsrapport med førsyn udført af OBH bygningssagkyndig  

Simple forbedringer gør boligen klar til salg

Med Førsynsrapporten i hånden er det helt op til boligsælgerne selv, om de vil efterleve rådene.

Det er også helt op til sælgerne, om de selv vil kaste sig over forbedringsarbejdet, eller om de vil benytte professionelle håndværkere.
Uanset hvad opfordrer Steen Pallesen fra OBH-Gruppen boligsælgerne til at lytte til den bygningssagkyndiges anbefalinger. - Vi ser faktisk ret ofte, at det ikke behøver være dyrt, før boligen ser langt pænere ud i tilstandsrapporten og el-installationsrapporten. Ofte er det små forbedringer, der skal til, for at gøre boligen mest mulig salgsklar, fortæller Steen Pallesen.

Få et uforpligende tilbud på Førsynsrapport 

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører