Efter 100 år får alderdomshjem nyt liv

Kirsebærbakken er 56 nye bæredygtige familieboliger

56 nye bæredygtige familieboliger

Bygherre: Domea
Arkitekt: TNT Arkitekter A/S
Totalentreprenør: Dansk Boligbyg A/S
Ingeniør: OBH-Gruppen

 

Når Domeas nye familieboliger står færdige i 2019, er det præcis 100 år siden, at alderdomshjemmet ’Under bakken’ blev bygget.

OBH-Gruppen yder ingeniørrådgivning, når Domea opfører 56 nye, bæredygtige familieboliger i området ved det gamle alderdomshjem i Hillerød, der fremover vil gå under navnet ’Kirsebærbakken’.

Arkitekt Carl Lundquists hovedbygning fra 1919 skal danne udgangspunkt for nybyggeriet, hvor to sidebygninger bevares. I naturlig forlængelse af de eksisterende sidebygninger opføres to nye boligblokke i 2½ etager.

Bebyggelsen kommer til at rumme et bredt boligudbud med boliger af to-, tre- og firerum på helt op til 115m².

Historien bevares

Den statelige hovedbygning skal underlægges en gennemgribende renovering.

Ønsket er, at bygningen skal fremstå så tæt på sin oprindelige form som muligt med en fin symmetri, gule pudsede facader, hvide opsprossede vinduer og med et stejlt, rødt tegltag. Ved at bevare hovedbygningen i nybyggeriet, vil områdets historie fortsat være repræsenteret.

Gårdrum skaber liv

De øvrige bygninger placeres omkring hovedbygningen i et grønt område, der tager hensyn til de gamle bygningers symmetri. Det grønne område vil herved blive afgrænset af bygninger på alle fire sider.

Resultatet bliver et stort og lyst gårdrum, der er designet til at fremme fællesskabet blandt beboerne.

Ved at vende alle opgange ind i gården og have halvprivate opholdszoner langs gårdens kanter, bliver gården bebyggelsens sociale rum.

Og den indrettes uden biler, så ophold bliver på de gåendes og børnenes præmisser.

Kirsebærbakken - oversigt


Lav miljøpåvirkning og billige boligudgifter

Boligerne er skabt til fremtidens familieformer med stort fokus på klimavenlig drift. Byggeriet er i bygningsklasse 2015, og bæredygtighed er i fokus, både når byggeriet planlægges, bygges og når bebyggelsen kommer i drift.

Eksempelvis bliver regnvandet fra tage ledt til en opsamlingstank, hvorfra det anvendes til toiletskyl og tøjvask. Regnvand fra belægninger ledes til opsamling i en regnvandssø på grunden, hvorfra det siver.

Området beplantes med stauder og mindre træer, så den danner en naturlig afgrænsning op mod stueboligernes haver.

Ifølge Domea er flere end 500 skrevet op på ventelisten til de nye boliger, som forventes indflytningsklare midt 2019.

Dansk Boligbygs Roskilde-afdeling er totalentreprenør på byggeriet, der opføres med TNT Arkitekter som arkitekt.

Kontakt:

Ole Danielsen
Salgs- og souschef


Rune Figge Jensen
Projektleder og bygningskonstruktør

Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk

Se flere projekter

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører

 
 

Vi bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websiden fungerer. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies, og hvordan du sletter dem Om cookies.

Jeg accepterer cookies