fbpx

Anlæg

Rådgivning om anlæg og miljø er både idéudvikling, projektering og tilsyn indenfor mangeartede anlægsopgaver.

Anlæg løses for private som individuelle opgaver eller i sammenhæng med en byggeopgave.

 

Anlæg og miljø - fra ide til færdigt projekt

Vi deltager gerne i opgaven fra idéniveau i et fagdelt projektsamarbejde med landskabsarkitekt eller som totalrådgiver. Vi kan bidrage med analyser, programlægning, optimering af økonomien og udarbejdelse af endeligt anlægsbudget.

 

I projektfasen kan vi forestå med projektering, byggesagsbehandling og være koordinator mellem landmålere, geoteknikere og evt. arkæologer.

 

I udførelsesfasen har vi byggeledelse og fagtilsyn som speciale, og skulle opgaven indeholde forurenet jord, kan vi bidrage med rådgivning ved en evt. oprensning.

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører