fbpx

Energibolig

Energibolig og bæredygtige huse betyder, at vores rådgivende ingeniører i hele projektfasen vælger de løsninger, der giver det laveste energiforbrug i jeres bygninger og den bedste ”livscyklus” i produktion, materialer og konstruktioner.

I en bæredygtig energibolig er også indregnet den løbende drift, ligesom vi tænker på, hvordan vi kommer af med udtjente bygningsdele, og hvilke materialer vi kan genbruge.

 

Isolering af en energibolig og vedvarende energikilder

Det er godt for både klimaet og pengepungen, at vi tænker i en kombination af godt isolerede energiboliger og "grønne", vedvarende energikilder som jordvarme, vindmøller, solfangere og solceller - eller lavenergiløsninger i tekniske installationer som f.eks. naturlig ventilation eller hybridventilation, aktiv solafskærmning og LED-belysning er også vigtige elementer i en bæredygtig energibolig.

 

Sundhed i en energibolig med miljørigtige, grønne løsninger

En bæredygtig energibolig kan på lang sigt forbedre folkesundheden, hvis vi i materialevalg og konstruktioner tænker på at afgasse byggematerialer, giftfri rengøringsmidler og andre miljørigtige løsninger. 

 

Svanemærket energibolig

Ønsker du som kunde at kunne skilte med din bæredygtige energibolig, kan du få dit nybyggeri Svanemærket af Miljømærke Danmark.

 

Ønsker du en energibolig, tilbyder vi følgende ingeniørydelser:

 • Første møde i idefasen
 • Økonomisk skøn for opførsel af energibolig
 • Udarbejdelse af skitsetegning
 • Gennemgang af skitsetegning
 • Færdigt udbudsmateriale
 • Energirammeberegning
 • Vurdering af indhentede tilbud
 • Projektrådgivning
 • Komplette byggetegninger og beskrivelsesmateriale
 • Ansøgning om byggetilladelse hos myndighederne
 • Anbefaling af bedste håndværker og entreprenør
 • Løbende kontrol – herunder løbende fug og kontrolmålinger (undgå skimmelsvamp og byggesjusk)
 • Afleveringsforretning kontrol for fejl og mangler når byggeriet er færdigt
 • Kvalitetssikring med DNA-test - sikrer en sund bygning
 • Tæthedsprøve – sikrer overholdelse af gældende bygningsreglement
 • Energimærkning

OBH-Gruppen har lokale bygningssagkyndige, som kender lokalområdet, fordelt i hele Danmark.


OBH kort
Bureau Veritas logo
Ring til os i dag
7021 7240
Eller email:
obh@obh-gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører