fbpx

Energitilskud til boliger: Et klimavenligt tilskud til glæde for mange

Pr. 15. oktober træder ny ordning for tilskud til energiforbedringer i kraft, som betyder at bygningsejere til bygninger der er registreret som helårsbeboelse kan søge om tilskud til energiforbedringsprojekter via bygningspuljen.

Hvem kan ansøge om tilskud?


Energitilskudsordning
Tilskud til energirenoveringer gælder for bygninger som er registreret som helårsbeboelse (BBR) og som er er enten:

 • Private bygningsejere - dvs. privatpersoner, interessentskaber, private andelsboligforeninger, moderejendomme opdelt i ejerlejligheder.
 • Virksomheder - dvs. aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab, foreninger, legater eller selvejende institutioner samt almene boliger.
 • Tilskud kan ikke ydes til offentlige institutioner.

Hvad kan man få tilskud til?

Krav om energimærkning ved ansøgning

Ansøgning om tilskud er betinget af, at der vedlægges gyldigt energimærke som dokumentation.
Krav om gyldigt energimærke ved ansøgningen omfatter tilskud til energiforbedringer af bygningens klimaskærm og/eller drift – dvs. ikke vedrørende bygningens forsyning såsom varmepumpe.

Energimærkning - som anvendes ved ansøgningen - skal være fra 1. oktober 2012 eller senere, og der må ikke være foretaget væsentlige ændringer i bygningen, da energimærket i så fald skal fornys.

Tilskud til energiforbedringer er ikke betinget af energiforbedringsforslag i energimærket.

Tilskud til energimærkning

Til private bygningsejere kan der søges om tilskud til energimærkning af bygningen efter bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, når energimærkningen anvendes som dokumentation ved ansøgning om tilskud til energiforbedringsprojekter under forudsætning af:
 • Bygningsejer samtidig meddeles tilsagn om tilskud til energiforbedringsprojekt der inkluderer et eller flere tiltag vedrørende bygningens klimaskærm eller drift.
 • Bygningsejer afholder udgiften til energimærkningen.
 • Ansøgning ikke er indsendt senere end 6 måneder fra startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode.
 • At der ikke indtræder forhold der udløser krav om nyt energimærke i perioden fra startdatoen af energimærkningens gyldighedsperiode til ansøgningstidspunktet.

Tilskud til energiforbedringer

Tilskud udgør op til 30% af estimeret markedspris for energiforbedringsprojektet – og kan kun gives hvis arbejdet ikke er påbegyndt!
Energiforbedringsprojektet skal være på minimum kr. 5.000, - og skal være gennemført indenfor 2 år fra tilsagn om tilskud.
Tilskud til energiforbedringer gives til et eller flere af følgende energiforbedringer:

Bygningens klimaskærm:
 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk.
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 pct.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer.
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.
Bygningens forsyning:
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg til installation og opvarmning af helårsboliger.
Bygningens drift:
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

Hvordan søger man om tilskud?

Det er Energistyrelsen som administrerer den nye tilskudspulje.
Ansøgning sker via ansøgningsportal på Energistyrelsens hjemmeside.
Det er vigtigt at du søger tilskud før du går i gang med et projekt, for du kan ikke få tilskud til materialer du har købt eller en allerede underskrevet aftale med en håndværker.

 1. Start med at beregne dit tilskud i tilskudsberegneren hos Energistyrelsen
 2. Bestil et energimærke, hvis du ikke har et gyldigt energimærke. Det er en nemlig forudsætning for tilskud (dog ikke til varmepumpe)
 3. Du skal dette ved hånden:
 4. Søg tilskud i Energistyrelsens ansøgningsportal

Kontakt os vedr. spørgsmål til energimærkning


Vi står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til udarbejdelse af energimærkning.
Kontakt os på tlf. 7020 1232 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ring til os i dag
7020 1232
Eller send os en email:
kontakt@obh-gruppen.dk


Vi vender tilbage indenfor
24 timer på hverdage.

trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører