fbpx

Indeklima

90% af tiden er vi indenfor. Derfor er et godt indeklima vigtigt!

Et dårligt indeklima kan have alvorlige konsekvenser for dit helbred. Problemet med dårligt indeklima er stigende i bygninger, og årsagerne er mange. Mere tætte bygninger, uheldigt materialevalg, afgasninger, tør luft osv. er hver især årsager. Et dårligt indeklima er dog ofte mere komplekst, og det er tit summen af en række uheldige faktorer, der tilsammen er den egentlige årsag med et dårligt indeklima.

Symptomer på dårligt indeklima kan være:

 • Irriterede øjne, næse og svælg
 • Hoste, hæshed og hvæsende vejrtrækning
 • Kløe og overfølsomhedsreaktioner
 • Træthed og koncentrationsbesvær
 • Hovedpine
 • Hyppige forkølelser 

Hvorfor kommer der problemer med indeklima?

Indeklimaproblemer skyldes påvirkning fra omgivelserne, f.eks. 

 • Bygningens konstruktion
 • Indretning og adfærd, herunder rygevaner
 • Radon fra undergrunden
 • Kemisk afgasning fra forbrugerprodukter
 • Organismer som husstøvmider og skimmelsvamp
 • Partikler fra indre og ydre kilder
 • Manglende rengøring 

Alt sammen kan give gener som allergi, hovedpine, irritation i øjne og slimhinder osv. 

Test-selv for skimmelsvamp og fugt

Vi tilbyder flere gør det selv-tests, hvor du selv kan teste din bygnings indeklima for f.eks. skimmelsvamp. Ring og hør mere om mulighederne hos en af vores indeklimakonsulenter. 

Kontakt OBH Indeklima og hør mere om vores indeklimarådgivning

Har du spørgsmål om indeklima, eller har du mistanke om problemer med indeklimaet pga. symptomer, er du meget velkommen til at ringe og høre om mulighederne hos én af vores indeklimakonsulenter eller kontakte vores bygningslaboratorie.  

OBH-Gruppen tilbyder at gennemføre en kortlægning af det aktuelle indeklima både med bygningsundersøgelse og evt. analyser på eget bygningslaboratorium for at finde de faktorer, som udgør årsagerne til generne. Herefter udarbejder vi anbefalinger til forbedringer af de aktuelle indeklimaforhold.

Vi hjælper naturligvis også gerne med at gennemføre de foreslåede løsninger og med efterfølgende at foretage målinger samt udarbejde dokumentation for, at indeklimaet er forbedret.

OBH-Gruppens indeklimakonsulenter er specialister og certificerede i vores indeklimarådgivning. Det betyder, at konsulenterne er trænet i at se sammenhængen mellem symptomer og de forskellige faktorer i indeklimaet, som kan udløse symptomerne.

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Jeg vil gerne høre mere om:

trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører