fbpx

Radon måling

Vi tilbyder i OBH-Gruppen at udføre radon målinger i jeres bygning.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som dannes af radium, der findes overalt i jorden. På grund af utætheder i fundament og gulvkonstruktion kan radon trænge ind i vore boliger. Det vurderes, at radonniveauet er for højt i ca. 350.000 danske boliger.

Radon måles i enheden Becquerel pr. kubikmeter, og det anbefales, at radonniveauet i indeluften ikke overskrider 100 Bq/m3.

Bygningsreglementet om radon måling

I bygningsreglementet findes anbefalinger om radon indholdet i eksisterende bygninger. For eksisterende byggeri anbefales, at der iværksættes forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m3 og 200 bq/m3. Det kan være tætning af huset mod jord, øget udluftning og ventilation. Er radonindholdet over 200 Bq/m3, anbefales mere omfattende forbedringer.

Fakta om radon

Radonniveauet i hjemmet kan sænkes med ganske enkle midler.

  • Radon forekommer naturligt i naturen overalt i Danmark.
  • Byggematerialer kan medvirke til for høje radon niveauer.
  • Radon kommer typisk ind i huset via sprækker i fundamentet.


radon maling OBH laboratorie 

Radon måling og rådgivning

I OBH-Gruppen kan vi måle og vurdere påvirkningen af radon i bygninger. Strålingen varierer alt efter undergrunden. Ved nybyggeri er det en fordel at kende strålingens omfang i netop dit nærområde, fordi det er muligt at radonsikre fundamentet. Har man mistanke om radon, anbefales det at tage kontakt til os og få taget en radon måling.


radonkort
Landkort over radonforekomsten i Danmark. Jo mørkere farve, desto højere er koncentrationen.

Læs mere på www.radonguiden.dk

Ring og bestil et tilbud på radon måling

Har du mistanke om radon? Ring og bestil et tilbud på en radon måling af din bygning.

Efter en radon måling tilbyder vi i OBH-Gruppen også at udarbejde en byggeteknisk radonrapport, som vil indeholde en anbefaling til nedbringelse af radon i bygningen. Rapporten udarbejdes på baggrund af en besigtigelse samt en gennemgang af de byggetekniske tegninger over ejendommen. 

OBH-Gruppen er et rådgivende ingeniørfirma med eget bygningslaboratorium, som er specialiseret i indeklima og herunder også radon i indeklimaet. Vi har eksisteret siden år 1965 og rådgiver både private, det offentlige og virksomheder om radon.

Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Jeg vil gerne høre mere om:

Kontakt arbejdsmiljø

Bent Bukh 01
Bent bukh
Fagleder, arbejdsmiljø

7678 4956
2726 4792
bbu@obh-Gruppen.dk

 

Jytte Vestergaard Jensen
Jytte Vestergaard Jensen
Miljørådgiver

7678 4584
2726 4584
jvj@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1