fbpx
Image

Privatliv og cookies

Dataansvarlig

OBH-gruppen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger følger nedenfor.

OBH-gruppen A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ

CVR: 84299510
Telefon: 7021 7240

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Formålene og retsgrundlaget for, at vi behandler dine personoplysninger

Vi indsamler kun de personlige oplysninger, som er nødvendige for at kunne betjene dig, og som du selv giver os, når du f.eks. udfylder en bestillings- eller kontaktformular.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Information af teknisk karakter, som automatisk afleveres af brugernes browser. Denne information er ikke personrelateret og anvendes til at optimere hjemmesidens teknik. Disse oplysninger kan f.eks. være oplysninger om skærmstørrelse, browserversion og operativsystem.

Retsgrundlaget for vores behandling af deres personoplysninger, findes i følgende bestemmelser i databeskyttelsesforordningen:

Artikel 6 (almindelige personoplysninger)
• stk. 1, litra a (samtykke)
• stk. 2, litra b (opfyldelse af kontrakt)
• stk. 3, litra c (retlig forpligtelse)

Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke persondata til tredjepart, uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det. Vi gør brug af en række eksterne partnere, som dermed har adgang til at behandle persondata på vores vegne, og som er underlagt de samme gældende regler og tavshedspligt.

Tredjelande

OBH-gruppen overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i tredjelande (Lande uden for EU/EØS).

Opbevaring

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, så længe der er et behandlingsgrundlag og et legitimt formål.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi sletter dine personoplysninger, når vi har behandlet dem og ikke længere har brug for dem til at opfylde vores formål med indsamlingen af oplysninger.

Dine rettigheder

De har som følge af databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Når behandling er baseret på samtykke, har du altid har til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

De kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Om Cookies

Kontakt os i dag på:
7020 1232 eller
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: