fbpx

Tungmetaller

Miljøfarlige tungmetaller i bygninger

En række tungmetaller har gennem mange år været anvendt i byggeriet, bl.a. bly, cadmium, PCB og klorparafiner.

Tungmetaller er kategoriseret som farligt affald, og høje koncentrationer af miljøfarlige tungmetaller i en bygning kan udgøre en fare for mennesker.

Miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer har været anvendt i mange år. Det er bygherrens ansvar, at en bygning, der er i risiko for at indeholde tungmetaller, bliver undersøgt, før bygningen renoveres eller nedrives. 

Mange ældre bygninger indeholder miljøfarlige tungmetaller som f eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, klorparafiner og andre sundhedsskadelige stoffer.

Renovering

Har man en bygning med risiko for miljøfarlige stoffer, skal dette undersøges før en renovering påbegyndes.

Arbejdsmiljø


Der gælder særlige arbejdsmiljøregler for arbejde med farlige stoffer og farligt affald. Dette indebærer, at forekomster af miljøfarlige stoffer skal være identificeret og beskrevet inden arbejdet igangsættes.

OBH-Gruppen har den viden og de kompetencer, der skal til for at lokalisere de miljøfarlige tungmetaller. Vores ydelser omfatter:

 • Miljøscreening og kortlægning af en bygning
 • Dokumentationsmålinger for miljøfarlige tungmetaller
 • Materialeprøver på bygningslaboratorium
 • Opgørelse og vurdering
 • Bygningsundersøgelser for tungmetaller
 • Analyse af potentielle virkninger
 • Planlægning af en miljøsanering
 • Miljømæssige begrænsninger
 • Gennemførelse af miljøvurderinger og miljøkonsekvensvurderinger, deltagelse i godkendelsesprocessen og ydelse af teknisk rådgivning
 • Udvikling af restaurerings- og rehabiliteringsplaner
 • Bevarings- og ressourceplanlægning

Har du mistanke om tungmetaller i din bygning?

Skal du i gang med at renovere eller rive en bygning ned, og har du mistanke om tungmetaller i din bygninger, så kontakt OBH-Gruppen. Vi er i OBH-Gruppen et rådgivende ingeniørfirma med eget bygningslaboratorium og dygtige miljørådgivere, som er specialiseret i miljøundersøgelser af bygninger. Vi er også autoriseret arbejdsmiljørådgiver og kan bidrage med rådgivning, når der gælder særlige arbejdsmiljøregler ved fjernelse af tungmetaller. Ring og bestil et tilbud på vores rådgivning. 

Vi har eksisteret siden 1965 og rådgiver både private, det offentlige, boligforeninger og virksomheder om trænedbrydende svampe.

ekspress-service

NYHED - Har man mistanke om asbest, skimmelsvamp test, trænedbrydende svampe eller materialetest af bygningsdele, så lancerer OBH-Gruppens bygningslaboratorie en ny ekspresservice med mulighed for dag-til-dag svar i det meste af landet til skadeservicefirmaer, håndværkere, forsikringsselskaber og boligforeninger i alle større byer. Bestil afhentning af dine laboratorieprøver her
Ring til os i dag
7678 4733
Eller send os en email:
obh@obh-gruppen.dk

Kontakt bygningslaboratoriet

Mads Peacock 01
Mads Peacock
Laboratorieleder

7678 4606
2726 4606
mpe@obh-Gruppen.dk

 

Louise Hermansen
Louise Hermansen
Cand. Scient.
7678 4538
loh@obh-Gruppen.dk

 

Mette Fransson
Mette Fransson
Laborant

7678 4856
mfr@obh-Gruppen.dk

 

Tina Eckardt 01
Tina Eckardt
Laborant

7678 4586
tec@obh-Gruppen.dk
trustpilot-nr1

Kontakt OBH-Gruppen A/S Rådgivende ingeniører