fbpx

Privatlivspolitik

Image

Privatlivspolitik

1. Dataansvarlig


Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

OBH-gruppen A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense SØ

CVR-nr.: 70169916

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

1.2 Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

1.2.1 Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for, at hjemmesiden kan fungere. Det kan du læse mere om i vores cookiepolitik.

1.2.2 Nyhedsbrev og konkurrencer

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. På samme måde har vi diverse konkurrencer, du kan deltage i.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, artikler og annoncering af vores ydelser. Formålet er at skabe viden om OBH, ydelser og indhold på hjemmesiden.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse. Efterfølgende sender vi en mail, så du kan bekræfte tilmeldingen. Derudover behandler vi navn og telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet og konkurrencer vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke). Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, stopper vi med at sende det til dig. For konkurrencer deltager man kun i den tilmeldte konkurrence og oplysningerne slettes efter konkurrencen er gennemført.

1.2.3 Husbyggertest og diverse formularer

Vi har en test til kommende husbyggere, som det er frivilligt at deltage i.

Formålet er at give kommende husbyggere en profil af deres husbyggertype. Her behandler vi oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer og svarene på spørgsmålene til testen. Herefter kan vi kontakte dig omkring rådgivning ift. boligbyggeriet.

Vi vil kun kontakte dig, hvis du har givet dit samtykke til dette. Det kræver derudover, at du angiver kontaktoplysninger

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

Vi vil behandle dine personoplysninger i op til 6 måneder efter testen, hvis du ikke har en anden dialog med os om husbyggeriet.

1.2.4 Kommunikation med potentielle private kunder (ikke fra tredje part)

Ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og f.eks. svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer og adresse.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse) og artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

Vi sletter vores kommunikation med dig, når vi vurderer at oplysningerne ikke længere er relevante. Typisk vil det være efter 6 måneder, hvis du ikke ønsker vores ydelse.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

1.2.5 Privat bygherrerådgivning

Vi giver vejledning til private bygherrer, hvor vi udover almindelige kundeoplysninger også behandler oplysninger i relation til ejendommen.

Vi behandler oplysninger om navn, adresse og oplysninger om bygningen. Vores hjemmel til at behandle personoplysningerne til huseftersyn er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra b (kontrakt) og litra a (samtykke)

Vi vurderer løbende om behovet for behandling af personoplysninger er til stede, og såfremt der ikke længere er formål med at opbevare personoplysninger, slettes disse.

1.2.6 Indeklima rådgivning

Vi giver vejledning vedr. indeklima. For at kunne give korrekt vejledning om genhusning og indeklima kan det være nødvendigt at kende beboernes sundhedsmæssige tilstand.

Vi behandler oplysninger om adresse og helbredsoplysninger på beboeren i ejendommen, derudover fotos af ejendommen.

Hjemlen til at behandle disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra b (kontrakt), og helbredsoplysningerne behandles på baggrund af artikel 6, stk.1 litra a (samtykke) og litra d (vitale interesser).

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og så sletter vi vores oplysninger, hvis vi ikke har en anden forpligtigelse til at opbevare oplysningerne. Vær opmærksom på at vores opdragsgiver stadig kan behandle dine oplysninger med et legitimt formål. Andre oplysninger som behandles under artikel 6, stk.1 litra b (kontrakt) slettes efter forældelse.

1.2.7 Huseftersynsrapporter og hussalg

Vi gennemfører eftersyn af huse under offentlige ordninger, som huseftersynsordningen og energimærkninger.

Vi behandler oplysninger om dette med navn, adresse og oplysninger om bygningen. Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til huseftersyn er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra c (retlig forpligtigelse), litra f (legitim interesse) og litra a (samtykke).

Oplysningen overføres til relevante offentlige modtagere, som Husweb under huseftersynsordningen og Energistyrelsen under energimærkningsordningen.

Vi sletter personoplysningerne, når de ikke længere er relevante. Typisk opbevarer vi det i overensstemmelse med lovgivningen om huseftersyn og energimærkning.

1.2.8 B-t-B Kunder

En del af vores byggesager med forretningsmæssige kunder indebærer udveksling af forretningsmæssige kontaktoplysninger. Disse oplysninger journaliseres sammen med byggesagen. Det er alene de professionelle kontaktoplysninger, som journaliseres sammen med byggesagen.

Hjemlen til at behandle disse oplysninger er artikel 6, stk.1 litra f (legitim interesse) og artikel 6, stk.1 litra b (kontrakt).

Vi sletter disse personoplysninger, når de ikke længere er relevante for kundeforholdet eller opgaven.

1.2.9 Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt.

Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b (Kontrakt) og litra a (samtykke)

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, vil vi slette personoplysningerne, når de ikke længere vurderes relevante. Typisk vil det følge bogføringsloven eller øvrige lovkrav om opbevaring.

Se i øvrigt afsnittet om bogføring.

1.2.10 Kurser

Vi afholder løbende kurser af forskellig art.

Formålet med behandlingen er at kunne håndtere antallet af tilmeldinger på kurserne for derved at kunne servicere vores kunder og at give adgang til ny information på forskellige områder. Vi behandler oplysninger om e-mail, telefonnummer, stilling og navn.

Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b (kontrakt). Se i øvrigt afsnittet om Bogføring. Hvis der er tale om et gratis kursus, så vil behandlingshjemlen være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke).

1.2.11 Kundetilfredshedsmålinger

Vi har løbende et behov for at følge vores kunders tilfredshed.

Formålet med behandlingen er at forbedre vores service overfor kunderne. Behandlingen og udsendelse af spørgsmålene er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a (samtykke)

Det betyder også, at du kan trække dit samtykke tilbage og få slettet dine personoplysninger i kundetilfredshedsmålingen, hvis du ønsker dette. Personoplysningerne i kundetilfredshedsmålingen opbevares med vores sagsnummer og sletning af personoplysninger følger derfor sagen.

1.2.12 Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra c (retlig forpligtigelse).

Vi opbevarer disse oplysninger i det omfang bogføringsloven kræver det

1.2.13 Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i OBH.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f (legitim interesse) og litra a (samtykke).

Vi behandler oplysninger, som vi har modtaget fra dig i forbindelse med ansøgningen. Det vil typisk være navn, kontaktoplysninger, uddannelsesoplysninger, kvalifikationer og evt. helbredsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne efter 6 måneder, hvis vi ikke er gået videre med dig som kandidat. Hvis du bliver ansat, opbevarer vi din ansøgning som en del af personaleadministrationen (se nedenfor). Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning pr. e-mail, så vil HR vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger efter 6 måneder, hvis der ikke er et match.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

1.2.14 Personaleadministration

I forbindelse med at drive virksomhed behandler vi en række oplysninger om dig som medarbejder. Vi behandler kun oplysninger, som er relevante i forbindelse med ansættelsesforholdet. Vi kan overføre nødvendige oplysninger til offentlige myndigheder, herunder oplysninger om løn og evt. helbredsoplysninger.

Vi behandler oplysninger om adresse, alder, bank, betalingsoplysninger, CPR-nummer, e-mail, foto, fraværsregistrering, fødselsdag, initialer, kvalifikationer, løn, ID, navn, personlighedstest, rejseoplysninger, skatteoplysninger, stilling, telefonnummer, uddannelse, helredsoplysninger og evt. strafbare forhold.
Oplysningerne behandles på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra c (retlig forpligtigelse), litra b (Kontrakt) og litra a (samtykke).

1.2.15 Offentlig tilgængelige data

En del af vores analysearbejde og kvalitetssikring kan indebære analyse af offentlige tilgængelige data, herunder også persondata. Vi dataminimerer, hvor det er muligt, så vi har så få data som muligt. Vi videredistribuerer ikke persondata. Alt videre distribution vil ske i form af anonymiserede data.
Hjemlen til at behandle disse oplysninger er artikel 6, stk.1 litra f (legitim interesse).

Data slettes 5 år efter analysen er afsluttet.

2. Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, og benytter leverandører, hvoraf nogle kan være databehandler.

Eksterne leverandører leverer f.eks. systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandler), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

3. Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis du har givet samtykke. Vi kan videregive dine oplysninger til offentlige myndigheder, hvis du er ansat eller har været ansat i virksomheden.

4. Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

5. Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandler i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandler udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

6. Behandlingssikkerhed og sted

Vi sikrer behandlingen af personoplysninger ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kurser, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

Oplysninger opbevares af vores IT-leverandør. Vi har et aftalegrundlag som sikrer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til varetagelse af de registreredes rettigheder.

7. De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

7.2 Ret til at se oplysninger (Indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

7.3 Ret til berigtigelse (Rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

7.4 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

7.5 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

7.6 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

7.7 Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7.8 Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os i dag på:
7020 1232 eller
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: