fbpx
Image

Det lover vi hinanden

I OBH spørger vi ikke om vi skal arbejde med bæredygtighed, men hvordan vi hver dag kan kvalificere bæredygtige valg i verden omkring os. Vi vil bidrage til, at vi alle kan leve, arbejde og bo mere bæredygtigt. For os er der ikke en modsætning mellem bæredygtighed og økonomisk rationale. For os er bæredygtige løsninger sund fornuft — i både social, miljømæssig og økonomisk forstand.

Bygninger efterlader et af de største klimamæssige fodaftryk i landskabet. Bygninger står for næsten 1/3 af Danmarks samlede CO2-udledning og trækker på knappe ressourcer. Bygninger er rammen om vores arbejdsliv, familieliv og sociale liv, og bygninger påvirker vores sundhed og trivsel – både mentalt og fysisk. Det byggede miljø er ikke til at komme udenom, når vi ønsker at drive samfundet i en mere bæredygtig retning.

Med vores indsigt og erfaring følger derfor en ufravigelig pligt til at bidrage til mere bæredygtighed i de bygninger vi har mellem vores hænder. Vi vil bidrage positivt, vi vil se længere end et snævert økonomisk perspektiv, og vi vil være med til at videregive en bygningsarv, der skaber værdi for mennesker i generationer og indgår i en cirkulær økonomi og livscyklus. Vi kalder det vores bæredygtighedsløfte: Hver dag tager vi i fællesskab skridt i retning af at skabe mere ansvarlige bygninger til mennesker.


OBH's bæredygtighedsløfte

Læs mere om bæredygtighed

01

Vi sætter mennesker først
Bæredygtighed handler om at skabe ansvarlige rammer for menneskers liv, læring og arbejde.

02

Vi går forrest selv
Vi starter med os selv og implementerer bæredygtighedstiltag i vores egen hverdag, bygning og værdikæde.

03

Vi er på en rejse
Bæredygtighed er ikke en separat leverance, men en måde at tænke på i alle processer. Vi udvikler os hele tiden.

04

Vi repræsenterer sund fornuft
Det er let at fare vild i bæredygtighed. Vi guider vores omverden til at træffe fornuftige valg, der skaber reel værdi og ikke bare giver point og plaketter.

05

Vi balancerer ambitionerne
Vi efterstræber at skabe både miljømæssig, social og økonomisk værdi ved at se på en bygning i sin helhed og i hele dens levetid.

06

Vi er drevet af vores værdier
Vi søger aktivt efter kunder og partnere, som vi deler værdier med. Ved at styre efter samme kompas, gør vi det lettere at træffe gode valg.

07

Vi lytter til vores kunder
Vi forstår vores kunders verden og hjælper med at sætte mål. Vi dokumenterer på måder, der giver mening for dem.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: