fbpx
Image

OBH sikrede overtagelse og renovering af bevaringsværdig ejendom til tiden

En ældre bevaringsværdig ejendom i latinerkvarteret i Aarhus stod overfor en omfattende renovering, og i den forbindelse krævede Aarhus Kommune at en fugtsagkyndig skulle dokumentere, at fugtindhold i konstruktioner ikke var kritisk på overtagelsestidspunktet.

Løsningsorienteret rådgivning

Bygherren kontaktede OBH Rådgivende Ingeniører, og vores fugtsagkyndige granskede projektmateriale og bygningsdelsbeskrivelser, som var udarbejdet til den forestående renovering.

Derefter udførte vi fugtmålinger i alle blivende vægge, træetageadskillelser og grundmurede fundamenter for at få et overblik over fugtudbredelsen og de aktuelle fugtniveauer.

I ældre ejendomme vil der ofte aflejres mineraler i fugtudsatte hygroskopiske byggematerialer. Det stiller særlige krav til måleudstyret, for at minimere risikoen for falsk positive udslag, som kan opstå pga. kemisk bundet fugt og ophobning af salte.

Vores fugtsagkyndige benyttede både fugtmåleudstyr til punktskanninger udført på stedet og materialeprøver til absolutte fugtbestemmelser på vores bygningslaboratorium.

Vi præsenterede bygherren for en række konkrete løsningsforslag for at sikre at kommunens krav blev opfyldt. Projektet blev tilpasset på baggrund af vores rådgivning inden opstart:

  • Ændret fugtsikringsløsning af kælderydervægge
  • Ændret placering af dræn og dræntype, etablering af pumpebrønd og skybrudssikring
  • Understøbning af vægge ved brug af særlig højstyrke beton
  • Bjælkeender blev svøbt i bitumenpap hvor muligt og andre blev dybdeimprægneres med egnet svampedræbende middel
  • Optimering af affugtningseffekt på baggrund af estimerede affugtningstider ved brug af et fugtsimuleringsprogram med specifikt inddata fra sagens materialer samt fugtbegyndelsesbetingelser som svarer til resultatet af de absolutte fugtværdier
  • Optimering af bygningens rumventilation
  • Optimering af indvendige bygningsoverfladers fugtdiffusion
  • Indeklimaforbedrende tiltag, herunder plan for radonsikring, stedvis øget isolans mm.

Sikker renovering med miljøkortlægning

OBH Rådgivende Ingeniører har også stået for miljøkortlægning af de bygningsmaterialer som blev berørt af renoveringen. Tilstedeværelsen af miljøkritiske stoffer i de enkelte affaldsfraktioner stillede skærpede krav til selektiv nedrivning og affaldshåndtering. Et overblik inden renoveringens opstart, sikrede at miljøsaneringen blev planlagt, så den kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og til mindst mulig gene for sagens øvrige håndværkere.

Genbrug og respekt for historien

I renoveringsprocessen blev der ydermere behov for assistance fra vores murværksspecialist som har rådgivet om anvendelse af historiske mørtler samt genbrug og afrensning af mursten, som blev genindbygget i renoveringsprocessen.

Omfattende dokumentation og slutkontrol

Bygherre bad os desuden om at fugtdokumentere affugtningsforløbet, for at hindre at der blev indbygget materialer med overskudsfugt, som vil kunne ”vandre” til mere fugtfølsomme materialer i de efterfølgende arbejdsprocesser med aptering og overfladebelægning.

Sidst men ikke mindst har vi udført en såkaldt slutkontrol, bestående af fugtmonitorering af hele renoveringsprojektet, hvilket var en betingelse for kommunens udstedelse af en ibrugtagningstilladelse.

Her gjorde vi en forskel

I sagen har vi løbende sparret både med renoveringsarkitekten, bygherre og entreprenører og når der har været behov for straks-tilsyn på pladsen, har vi været fleksible, ikke mindst fordi vi altid har været tæt på, i kraft af vores lokalkontor i Aarhus. Vi er stolte af at have bidraget til restaureringen af den historiske byejendom, som jo er en del af vores bygningsmæssige kulturarv.

Vi håber at slutresultatet vil kunne nydes de næste mange år af husets beboere, deres gæster og ikke mindst de forbipasserende på den brostensbelagte gade.

Kontakt os i dag på:
7020 1232 eller
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vores rådgivning

Omfattende kortlægning af fugt

løsningsorienteret fugtrådgivning

Specialiseret rådgivning om historiske mørteltyper og genbrug af oprindelige sten

Miljøkortlægning ifm. renovering

Dokumentation og slutkontrol

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: