fbpx
Image

August Have - Bæredygtige boliger i Odense C

46 nye boliger opføres for Barfoed Group

Barfoed Group opfører 46 nye etageboliger i Odense med fokus på bæredygtighed. Byggeriet ligger langs letbanen på Nyborgvej og vil blive opført i 4 plan. Der bliver anlagt parkering til biler og cykler samt rekreative, grønne områder til fælles ophold i gården.

Boligerne varierer i størrelse, alle med adgang fra gadesiden. Der bliver etableret elevator i trappeopgangene, så alle boliger får handicapvenlige adgangsveje med niveaufrie adgange. Til hver boligenhed er der tilknyttet et depotrum i kælderen, hvortil elevatoren også er adgangsvej til. Der udføres balanceret mekanisk ventilation, som sikrer et godt indeklima i boligerne.

Vores ydelser til projektet

Pga. bygningens placering ved vandet har der været et voldsomt vandtryk at tage højde for under projektering. I byggeperioden er der gravet 1-2 meter under havoverfladen, hvilket har stillet store krav til vores konstruktionsingeniørers projektering.

Efter at geoteknikere fik undersøgt jordbunden nærmere, viste det sig, at jordens bæreevne var alt for svag og utilstrækkelig, og at det var nødvendigt med pælefundering.

Miljøundersøgelserne viste endvidere, at jorden på grunden er forurenet ned i 5-7 meters dybde. Der blev derfor udarbejdet graveplaner, hvor grunden er opdelt efter forureningsklasser, der viste, hvor kritisk forureningen er i forbindelse med, at jorden skulle køres væk.

Tegningsmateriale er udført i 2D og bygningsdelstegninger (opstalter) er udført efter model 3L. Vores betonelementprojektering har indeholdt udarbejdelse af fugearmerings- og konstruktionsplaner, optimering af dimensioner, som beton-tykkelse, armering og trækforbindelser samt plantegning for nummerering og inddeling af elementerne.

Professionel rådgivning til et eksklusivt boligbyggeri

Vi yder totalrådgivning til forundersøgelser, forprojekt, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og projektopfølgning inden for følgende fagdiscipliner:

  • Projekteringsledelse
  • Konstruktionsingeniør
  • Stærk- og svagstrømsingeniør
  • VVS ingeniør
  • Brandingeniør og brandklasse 2 certificering
  • Akustikingeniør
  • Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn

.

Image

Kontakt os i dag på:
7020 1232 eller
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: