fbpx
Image

En radonmåling er første skridt til at stoppe farlige gasser

Radon siver op gennem bygninger og kan øge risikoen for lungekræft for bygningens brugere.

En radon-måling kan være nyttig, hvis din bygning er placeret i et område med høj koncentration af naturligt radon eller i forbindelse med DGNB-certificeringer.

Radon er en gas, som findes i undergrunden. Den trænger op igennem jorden og ind i bygninger, der ikke er tilstrækkeligt beskyttede. Radon er kræftfremkaldende at indånde. Derfor er det et krav i bygningsreglementet, at radonkoncentrationen holdes under 100 Bq/m3 i nye huse og 200 Bq/m3 i ældre huse.

Vi anbefaler, at radonkoncentrationen måles over 2-3 måneder i vinterhalvåret, hvor udluftningen er mindre hyppig. Ved hjælp af små dosimetre er det muligt at måle det præcise niveau af radonkoncentrationen i luften.

Vores eksperter foretager radonmålinger over hele landet. Hvis koncentrationen viser sig at være for høj, udarbejder vi anbefalinger til, hvad du kan gøre for at udbedre skaden. Eksempelvis kan du tætne konstruktionen, etablere udsug under gulvet eller ventilere kælderen i højere grad.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: