fbpx
Image

Lydmåling sikrer et godt indeklima

Støj kan svække koncentrationsevnen og være medvirkende til stress. Det kan en lydmåling være med til at forebygge.

Det kan være vanskeligt at kommunikere og koncentrere sig i et arbejdsmiljø med støj og dårlig akustik. Støj kan virke generende, trættende, give hovedpine og være medvirkende til udvikling af stress.
Det kan også være et krav fra Arbejdstilsynet at måle medarbejdernes støjbelastning eller undersøge akustikken i arbejdslokalerne.
OBH-Gruppen er autoriseret arbejdsmiljørådgiver af arbejdstilsynet. Vi tilbyder projektering af ny- og ombyggeri, hvor det handler om at dimensionere vægge, etageadskillelser og facader rigtig fra starten for at opfylde lydkravene.
Efter byggearbejdet er slut, tilbyder vi dokumentationsmåling af lydforholdene, så de opfylder gældende lovgivning og krav, hvilket ofte kræves af byggemyndigheden. I de senere år har vi også udført mange dokumentationsmålinger af lydforhold i forbindelse med DGNB-certificering af bygninger.
OBH-Gruppen råder over det nyeste lydmåleudstyr. Vores eksperter kan udføre alle typer lydmålinger på akustik og støj, der vedrører institutioner, arbejdspladser eller bygninger, så du sikrer et optimalt arbejdsmiljø.

Læs mere om vores kompetencer indenfor Miljø & Sundhed:

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: