fbpx
Image

Specialist i murværk, puds og tegltage

Under ideelle forhold har murværk, puds og tegltage markante levetider, men i praksis kan der opstå udfordringer, der giver anledning til nedsat levetid, skader eller et skæmmende udseende.

Hvis du har konstateret udfordringer med din bygning eller er i tvivl om, hvorvidt en evt. problemstilling på sigt vil give anledning til udfordringer, kan det give værdi og få undersøgt problemstillingen nærmere. På den måde kan du sikre dig, at den rette udbedring sker inden der opstår evt. afledte skader. I forbindelse med en renovering kan en forundersøgelse give stor værdi, så du er sikker på du vælger de rette løsninger. Hvis du har et ældre hus har konstruktionerne og de fugtmæssige forhold større indvirkning på huset levetid og du har brug for at gøre dig nogle ekstra overvejelser omkring huset opbygning inden renovering.

Få værdifuld rådgivning

Vi kan rådgive dig fra første mistanke om en problemstilling kan udvikle sig til en skade. Vi rådgiver dig gennem udbedringsprocessen og indtil problemet er afhjulpet. Vores team består af erfarne eksperter med indblik i materialernes sammensætning, fugtmæssige egenskaber samt byggeteknik og bygningsfysik. Vi har desuden en bred konstruktiv forståelse af bygninger og de forskellige byggekomponenters indvirkning på hinanden.
Vi foretager de relevante undersøgelser af din bygning, typisk suppleret med fugtmålinger og materialeanalyser. Vi anvender den unikke Troxler neutron fugtmåler, der anses den mest pålidelige ikke destruktive fugtmåler og en håndholdt XRF scanner til analyse af misfarvninger, uden at skade din bygning.

Image

Vores murværkspecialist med en Troxler, som måler fugtindholdet i murværket. Troxler neutron fugtmåleren anses for værende en af de mest pålidelige ikke destruktive fugtmålere og kan bl.a. anvendes på vægge, gulve og varmetagskonstruktioner. Den kan bruges til at præcisere et skadesområde, så man undgår at ødelægge bygningsdele på en bygning, som ikke er skadesramt.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Besigtigelse og forundersøgelse
 • Udtagning og analyse af prøver
 • Fastlæggelse af skadesårsag
 • Beskrivelse af udbedringsmetode og omfang
 • Gennemførelse af udbud på udbedring
 • Kvalitetssikring i forbindelse med udbedring
 • Rådgivning om materialevalg og konstruktionsopbygning
 • Kurser

Udfordringerne kan være:

 • Misfarvninger på murværk og puds
 • Vandindtrængning omkring vinduer, tagterrasser, parkeringsdæk, gårdhaver, murede kviste og karnapper
 • Opstigende grundfugt og salte.
 • Rådgivning vedr. saneringspudssystemer
 • Afskalninger fra mørtelfuger, mursten og overfladebehandlinger
 • Revnedannelser
 • ETICS systemer i form af puds og teglskaller på isolering, og pudsbærerplader
 • Korrosion på armering, trådbindere, udliggerjern i altaner og karnapper i murværk
 • Betonsandwichelementer med teglskaller på beton forpladen
 • Restaurering og bevaring
 • Udfordring med tegltage, rygninger og understrygning, hvor vi har mulighed for at benytte drone
 • Brandskadet murværk

Ovenstående er alene et udpluk af vores kompetencer. Har du spørgsmål om det murede byggeri, eller har du mistanke om problemer med murværk, puds eller tegltage, så er du meget velkommen til at kontakte os og lade vores specialist se på det.

Læs mere om vores kompetencer indenfor Miljø & Sundhed:

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: