fbpx
Image

Undgå sundhedsfarlige stoffer med en miljøkortlægning

En miljøkortlægning sikrer, at nedrivningsarbejdet overholder både lovgivning, tid og budget.

Når du vil rive en bygning ned, er det et lovkrav, at du foretager en miljøkortlægning. På den måde forebygger du tidsspild og sparer penge. Miljøkortlægningen er også en nødvendighed for, at kommunen kan udstede en nedrivningstilladelse.

Alt fra maling til tagplader kan indeholde farlige stoffer, der udgør en stor sundhedsrisiko for nedrivningsarbejderne. Bly kan for eksempel ophobe sig i fedtvævet og ødelægge forplantningsevnen, mens asbest øger risikoen for lungehindekræft.

Kortlægningen sikrer, at du har taget stilling til potentielle problemer med farlige stoffer som bly, PCB og asbest i bygningen, samt at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt korrekt og affald håndteres i overensstemmelse med love og regler.

Hurtigt og sikkert

I en miljøkortlægning får du et overblik over, hvilke farlige stoffer bygningen indeholder, og vores rådgivere kan hjælpe med at overdrage opgaven til nedrivningsentreprenøren, så du får en god start på projektet og undgår uforudsete ekstraregninger.

Med udgangspunkt i en handlingsplan og den overordnede miljøkortlægning sikrer vi, at renoverings- og nedrivningsarbejdet kan foregå på forsvarlig vis med overholdelse af gældende regler på området.

Vores arbejdsmiljørådgivere er autoriseret af Arbejdstilsynet. Desuden råder vi over vores eget DANAK-akkrediterede laboratorie. Det betyder, at vi kan foretage undersøgelser af høj kvalitet hurtigt, så dit arbejde ikke bliver forsinket.

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: