fbpx
Image

Manglende undersøgelse for asbest kan blive dyrt

Med en asbestundersøgelse undgår du som bygherre store og uforudsete udgifter samt eventuelle afbrydelser i byggeprojektets tidsplan.

Når du står over for et nedrivningsarbejde eller et renoveringsprojekt, er det godt givet ud at få din bygning grundigt undersøgt. Et fund af asbest kan nemlig bremse hele renoveringsprojektet, da håndværkerne typisk intet kan foretage sig, før der forelægger en nærmere undersøgelse af omfanget af asbest.

Vi er specialister i asbest og kan være jeres hjælpende hånd ved at lave en asbestundersøgelse og vurdering af bygningens og byggematerialernes indhold af asbest.

Rådgivning gennem hele processen

I en asbestundersøgelse har vi som rådgivende ingeniører både den byggetekniske ekspertise, den biologiske viden med eget laboratorium og som autoriseret arbejdsmiljørådgiver de nødvendige kompetencer til en helhedsrådgivning, så vi kan hjælpe dig hele vejen og på forskellige stadier ved en asbestundersøgelse.

Vi rådgiver både arbejdsgivere, bygherrer, entreprenører, medarbejdere og organisationer om asbest.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Asbestprøver i forbindelse med nedrivninger og renoveringer.
  • Asbestundersøgeler i byggematerialer, som vi analyserer på eget laboratorium.
  • En håndteringsplan med forslag til, hvordan I skal håndtere de forurenede materialer.
  • Udarbejdelse af handlingsplan for asbestsanering og asbestforsegling.
  • Sikkerhedskoordinering under asbestsanering.
  • Arbejdsmiljørisikovurdering ved arbejde i bygninger eller udsatte zoner med asbest.
  • Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan vi hjælpe med at løse og forebygge et påbud fra Arbejdstilsynet.
  • Bygnings- og registreringsrapport med asbestholdige bygningsdele og materialer.
  • Udbudsmaterialer for asbestsanering, asbestundersøgelser og asbestregistrering.
  • Projektledelse under asbestsanering.

Eget laboratorium

OBH-Gruppen har eget laboratorium og kan derfor hurtigt analysere indsamlede prøver for indhold af asbest ved hjælp af den nyeste teknologi. Vi sikrer, at kvaliteten af analysesvarene altid er i top, fordi vi er med i hele processen.

Kontakt os gerne for tilbud på asbestundersøgelser eller asbestrådgivning.

Dit ansvar som arbejdsgiver for asbestundersøgelser

Du har som arbejdsgiver pligt til at foretage forundersøgelser for asbest, hvis du har ansatte, der fx arbejder med nedrivnings- og vedligeholdelsesarbejde. Her skal du fastslå, hvilke materialer, der kan formodes at indeholde asbest. Hvis der i øvrigt er den mindste mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller i en bygning, skal du sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres ud fra en særlig arbejdspladsvurdering (APV).

OBH Rådgivende Ingeniører
Følg os: